Tagged: Hidrolik Kırılma Yöntemi

Hidrolik Kırılma Yönteminde Toksik Kimyasal Kullanımı Azaltılabilir

Petrol ve gaz şirketleri topraktan hidrolik kırılma (fracking) yoluyla yakıt çıkardıklarında, rutin olarak jeolojik oluşumları çıkartmak için kullandıkları yüksek basınçlı suya glutaraldehit gibi biyositler eklerler. Bu bileşikler, boru hatlarını paslandırabilen hidrojen sülfit üreten mikroplara karşı önleyicidirler. Bununla birlikte, yeni araştırmalar, fracking işleminde kullanılan suya toksik biyositlerin eklenmesini sorgulamaktadır. Rice Üniversitesi’nden...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!