Hidrolik Kırılma Yönteminde Toksik Kimyasal Kullanımı Azaltılabilir

Hidrolik Kırılma Yönteminde Toksik Kimyasal Kullanımı Azaltılabilir

Petrol ve gaz şirketleri topraktan hidrolik kırılma (fracking) yoluyla yakıt çıkardıklarında, rutin olarak jeolojik oluşumları çıkartmak için kullandıkları yüksek basınçlı suya glutaraldehit gibi biyositler eklerler. Bu bileşikler, boru hatlarını paslandırabilen hidrojen sülfit üreten mikroplara karşı önleyicidirler.

Bununla birlikte, yeni araştırmalar, fracking işleminde kullanılan suya toksik biyositlerin eklenmesini sorgulamaktadır. Rice Üniversitesi’nden Jason Gaspar ve Pedro Alvarez ve enerji şirketi Statoil’deki bilim insanları, kuzey-orta ABD ve Kanada’daki Bakken Shale Formasyonu’ndaki fracking alanlarında çok sayıda test yaptı. Orada H2S’in mikroplardan ziyade jeokimyasal reaksiyonlarla kuyuları hidrolik kırılmada oluşabileceğini buldular.

Bakken tesislerinde ekip, biyosit yüklü suyun enjekte edildiği derinlikte yaklaşık 120°C’lik bir sıcaklıkta çalıştığı için, sülfogenik mikropların hayatta kalması bu sıcaklıkta mümkün değil. Buna ek olarak, enjekte edilen su numunelere yapılan DNA testleri, mikrop bulgusu göstermedi ve sülfür izotop analizi, numunelerden elde edilen H2S’nin abiyotik olarak üretildiğini gösterdi.

Araştırmacılar H2S’in yeraltı kalsiyum sülfat anhidritinin metan ile reaksiyonu yoluyla üretilebileceğini öne sürüyorlar.

Doğu ABD’de Marcellus tortulu şist oluşumu gibi diğer serin bölgelerdeki H2S problemleri de hâlâ bakteri kaynaklı olabilir.

Ancak, Gaspar, biyosit uygulamada iyi bir yöntemin daha uygun maliyetli olabileceğini söylüyor. Örneğin, şirketler her alanda temel örnekler alabilir ve sonuçlarını herkese açık bir veritabanında paylaşabilirler.

Colorado Eyalet Üniversitesi’nden Thomas Borch, H2S’in abiyotik olarak üretilime keşfinin “kesinlikle göz açıcı” olduğunu söylüyor. Ancak o, abiyotik olarak H2S kullanımının korozyon inhibitörlerini daha fazla arttırabileceğinden endişe duyuyor.

Pittsburgh Üniversitesi’nden Radisav Vidic, çalışmanın biyositlerin üretim bölgesinde kullanılmasının sakıncalı olmadığına dair kanıtların arttığını söyledi.

Ayrıca Pittsburgh Üniversitesi’nden Kyle James Bibby de aynı fikirde “Bu çalışma, biyositin tüm sorunların çözümü olmadığına dair önemli bir hatırlatma” dedi.

Kaynak : scientificamerican.com

412 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!