Tagged: İlaçların Geliştirilmesi

İlaçların Geliştirilmesini Hızlandıran Yeni Yöntem

Fotoğraf: Bernhard Spingler’ın (sağdaki) laboratuvarında stajyer olan Philipp Nievergelt (soldaki), organik tuzların kristal yapılarını daha hızlı ve daha kolay belirlemede önemli bir katkıda bulunmuştur. Zürih Üniversitesi araştırmacıları, organik tuzların kristal yapılarını belirleme sürecini hızlandıran ve bunun için gereken çalışmayı önemli ölçüde azaltan yeni bir yöntem geliştirdiler. Tüm aktif farmasötik bileşenlerin...

Nötronlar Vitamin B6 Bağımlı Enzim Aktivitesinin İlaçların Geliştirilmesinde Önemli Olduğunu Gözlemledi

ORNL- öncü takımı, vitamin B6 bağımlı bir protein olan ATT enzimini gözlemlemek için nötronları kullanarak kimyasal reaksiyonların sadece bir aktif bölgede meydana geldiğini buldu. ATT’de var olduğu düşünülmeyen düşük bariyerli ( kısa ve çok güçlü) hidrojen bağlarını (magenta bölge) içeren önemli hidrojen atomlarının pozisyonunun nükleer saçılımlı uzunluk kütle haritaları (renklendirilmiş...

Kopyalamak Yasaktır!