Tagged: İnorganik Perovskit Güneş Pilleri

Düşük Maliyet, Yüksek Verimlilik ve Uzun Süreli Stabilite Sağlamaya Yönelik İnorganik Perovskit Güneş Pilleri

Yaklaşık 10 yıl önce perovskit güneş pillerinin ortaya çıkması güneş enerjisi dönüşümünde bir atılım olmuştur. Son yıllarda elde edilen verimdeki yüksek ilerlemeye rağmen, bu hücrelerin zayıf stabilitesi herhangi bir pratik uygulama için hala çok önemli bir engeldir. Hefei Teknoloji Üniversitesinde araştırmacı Dr. Guoqing Tong; “Hibrit perovskit güneş pillerinden farklı olarak,...

Kopyalamak Yasaktır!