Tagged: ışık soğurucu

Yeni Organik Katalizörler Omurgalıların Görme Mekanizmasını Taklit Ediyor

Omurgalı görüşünde; 11-cis-retinal, bir opsine ait lisin çökeleğiyle reaksiyona girdiğinde oluşan iminyum iyonları görünür ışık ile uyarıldı. Işık soğurucu kiral iminyum iyonlarının kullanımı, ilginç sentezlerin yolunu açıyor Araştırmacılar, ışık, iminyum iyonlarını uyardığında omurgalıların görme şeklini taklit eden ve daha önce erişilemeyen reaksiyon yollarının kilidini açarak nihai ürünün stereokimyasal kontrolünü sağlayan...

Yapay Fotosentez Maddesi Üretildi

Rice Üniversitesi bilimcileri, güneş enerjili su ayrıştırımı ve güneş enerjisinin hidrojen ve oksijen formundaki kimyasal enerjiye dönüşümü için yarı iletkenlerle çok iyi eşleşen verimli, kolay oksijen üretimi sağlayan evrim katalizörü meydana getirdiler. Kenton Whitmire laboratuvarı, Rice kimya profesörü, Houston Üniversitesi araştırmacıları bir takım oluşturdular ve ışık emici bir nanoçubuk dizisinin...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!