Tagged: İzolevuglandin

Ateroskleroza Karşı Potansiyel Bir Korunma Yöntemi

Fotoğraf :  HDL üzerindeki PON1/MPO ile apoA-I etkileşiminin ve IsoLG üretiminin şematik gösterimi. Aterosklerotik lezyon bölgesindeki aktive nötrofiller, dolaşımdaki HDL ile ilişkili olan MPO’ları serbest bırakmaktadırlar. MPO, apoA-I ve PON1 ile üçlü bir kompleks oluşturmaktadır. MPO, IsoLG oluşturmak üzere araşidonik asidi peroksidize eden hipoklorit gibi reaktif oksijen türlerinin oluşumunu katalizlemektedir....

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!