Ateroskleroza Karşı Potansiyel Bir Korunma Yöntemi

Ateroskleroza Karşı Potansiyel Bir Korunma Yöntemi

Fotoğraf :  HDL üzerindeki PON1/MPO ile apoA-I etkileşiminin ve IsoLG üretiminin şematik gösterimi. Aterosklerotik lezyon bölgesindeki aktive nötrofiller, dolaşımdaki HDL ile ilişkili olan MPO’ları serbest bırakmaktadırlar. MPO, apoA-I ve PON1 ile üçlü bir kompleks oluşturmaktadır. MPO, IsoLG oluşturmak üzere araşidonik asidi peroksidize eden hipoklorit gibi reaktif oksijen türlerinin oluşumunu katalizlemektedir. IsoLG, kovalent bağları oluşturmak adına apoA-I gibi HDL proteinlerinin lizil kalıntıları gibi birincil aminler ile son derece hızlı bir biçimde reaksiyona girmektedir.

Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ile ilişkili bir enzim olan PON1 (paraoksonaz 1), kan damarlarına zarar verebilen yüksek oranda reaktif yağ molekülleri olan lipid peroksitleri parçalamaktadır.

Bu şekilde PON1, kardiyovasküler hastalık gelişimine karşı koruma sağlayabilmektedir. Çok sayıda çalışmada, kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde PON1 enzimatik aktivitesinin azaldığı gözlemlenmiştir.

Journal of Biological Chemistry’de yayımlanan in vitro bir çalışmada Dr. Sean Davies ve meslektaşları, izolevuglandinler (IsoLG’ler) olarak adlandırılan diğer reaktif moleküllerin PON1’i doğrudan değiştirebildiğini ve bu doğrudan modifikasyonun PON1 aktivitesinin azaldığı başlıca mekanizma olduğunu göstermektedirler.

MacRae Linton, ve meslektaşları ile işbirliği içersinde olan Davies grubu daha önce bir fare modelinde, IsoLG’lere bağlanan ve kan dolaşımından uzaklaştıran çöpçü moleküllerin PON1 aktivitesini önemli ölçüde arttırdığını göstermişlerdir.

Araştırmacılar, IsoLG modifikasyonunun PON1 enzim aktivitesini ne ölçüde etkilediğini belirlemek için in vivo olarak daha fazla çalışma gerekli olsa da mevcut çalışma, bu modifikasyonun engellenmesinin aterosklerozu azaltmak adına faydalı olabileceği fikrini desteklediğini belirtmişlerdir.

Makaleyi görüntülemek için “Miyeloperoksidaz Bazlı İzolevuglandinler ile HDL Modifikasyonu Paraoksonaz-1 Aktivitesini İnhibe Etmektedir” buraya tıklayın.

Kaynak: phys.org

507 Kez Okundu

Tolgahan Özer

14 Şubat 1997 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 2015 yılında ortaöğretimini tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde İngilizce eğitim görmeye hak kazandı. 2016 – 2017 yılları arasında Tema Vakfı'nda çeşitli faaliyetlerde bulundu ve Çanakkale bölgesinde yaklaşık 4000 fidanı ve binlerce meşe palamudunu toprak ile buluşturmaya ön ayak oldu. Sürmekte olan lisans eğitimi içerisinde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü tercih etti. 2018 yılının eğitim döneminde üniversitede bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Genetik Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Moleküler sitogenetik, kanser araştırma ve gıda bilimi ve teknolojileri araştırma laboratuvarlarının yanı sıra analitik kimya laboratuvarında da staj gördü. Kimyaya olan ilgisini ve bilgisini artırmak, yabancı dilini daha kaliteli bir seviyeye taşımak adına, Ocak 2019’da, gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!