Tagged: Journal of Neuroscience

Cinsiyet Farkı Beyin Aktivitesini Etkiliyor ve Farklı Ağrı Terapileri Uygulanıyor

Georgia State Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmaya göre, kadınların ağrı işleme bölgesindeki immün hücreleri erkeklere göre daha aktif. Journal of Neuroscience’da yayınlanan çalışma gösteriyor ki, beynin immün hücresi mikrogliya bloke edildiğinde, kadınların opoioid ağrı kesicilerine verdikleri tepki gelişti ve erkeklerde normalde görülen acısız durum ile eşleşti. Kadınlar fibromiyalji ve...

Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Umut Verici Gelişme

TREM-2 Geninin Sırrı Çözüldü  Alzheimer, günümüzde halen sıkça araştırılan ve mevcut sistemler ile tedavi edilemeyen bir hastalık türü olmakla birlikte yaşa bağlı olarak hastalığın semptomlarında çeşitli farklılıklar gözlenmektedir. Uzman nörologlar, bağışıklık sisteminde yer alan proteinlerin Alzheimer hastalığında önemli rol oynadığını hastalığın erken ve geç evrelerinde meydana gelen karşıt etkilere bağlı...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!