Cinsiyet Farkı Beyin Aktivitesini Etkiliyor ve Farklı Ağrı Terapileri Uygulanıyor

Georgia State Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmaya göre, kadınların ağrı işleme bölgesindeki immün hücreleri erkeklere göre daha aktif.

Journal of Neuroscience’da yayınlanan çalışma gösteriyor ki, beynin immün hücresi mikrogliya bloke edildiğinde, kadınların opoioid ağrı kesicilerine verdikleri tepki gelişti ve erkeklerde normalde görülen acısız durum ile eşleşti.

Kadınlar fibromiyalji ve osteoartrit gibi iltihap kaynaklı ya da kronik hastalıklardan dolayı daha fazla ağrı çekiyor. Morfin, şiddetli veya kronik ağrıların tedavisinde öncelikli olarak kullanılıyor fakat kadınlarda genelde daha az etkili oluyor.

Georgia State Nörobilim Enstitüsü Murphy Laboratuvarı’ndan Hillary Doyle diyor ki; “Doğrusu, hem klinik hem de klinik öncesi çalışmalar gösteriyor ki, kıyaslanabilir bir acı hafiflemesi gözleyebilmek için kadınlara erkeklerden iki kat fazla morfin vermek gerekiyor.” Hillary Doyle sözlerine şöyle devam ediyor; “Araştırma ekibimiz bu olgu için potansiyel bir açıklama getirdi, beyin mikrogliyasında cinsiyet farklılıkları.”

Sağlıklı bireylerde mikrogliya beyni inceler, enfeksiyona veya patojenlere dair işaretler arar. Acı olmaması durumunda morfin normal vücut fonksiyonlarına müdahale eder ve patojen olarak görünür, beyindeki doğal immün hücrelerini aktive eder ve sitokin gibi inflamatuvar kimyasalların salınmasına sebep olur.

Doyle cinsiyet farkının morfin analjezisini nasıl etkilediğini test etmek için, erkek ve dişi farelere mikrogliya aktivitesini inhibe eden bir ilaç veriyor.

Çalışmanın eş yazarı ve Georgia State Nörobilim Enstitüsü öğretim üyesi profesör Dr. Anne Murphy, “Çalışmanın sonuçları ağrının tedavisi için önemli etkilere sahip ve mikrogliyanın kadınlarda acıyı kesmek için önemli bir ilaç hedefi olabileceğini öne sürüyor.” Diyor.

Araştırma ekibi, kadınların erkeklere göre çeşitli kronik ağrı sendromlarının vaka oranlarının önemli ölçüde yüksek olmasına, beynin ağrı işleme bölgesinde mikrogliyanın daha aktif olmasının katkısı olabileceğini keşfetti.

Kaynak : sciencedaily.com

Okumanızı Öneriyoruz

Bilim İnsanları Evdeki Tozda Zararlı Kimyasallar Buldu!

1970’lerden bu yana, bromlu alev geciktiriciler (BFR’ler) adı verilen kimyasallar elektronik eşyalara, şiltelere, döşemeliklere ve …