Tagged: Kuantum Pil Teknolojisi

Kuantum Pil Teknolojisinde Önemli Bir Adım Atıldı

Kuantum pil teknolojisinde şimdiye kadar kanıtlanmamış bir kavram olarak bahsedilen süper absorpsiyon, bir araştırmacı grubu tarafından kanıtlandı. Geleceğin önemli enerji depolama aygıtlarından birisi olması beklenen kuantum piller için önemli bir ilerleme kaydedildi. Bir araştırma grubu, kuantum pillerin temelini oluşturan çok önemli bir fikir olan süper absorpsiyon kavramını başarıyla kanıtladılar. Süper...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!