Kuantum Pil Teknolojisinde Önemli Bir Adım Atıldı

Kuantum Pil Teknolojisinde Önemli Bir Adım Atıldı

Kuantum pil teknolojisinde şimdiye kadar kanıtlanmamış bir kavram olarak bahsedilen süper absorpsiyon, bir araştırmacı grubu tarafından kanıtlandı.

Geleceğin önemli enerji depolama aygıtlarından birisi olması beklenen kuantum piller için önemli bir ilerleme kaydedildi. Bir araştırma grubu, kuantum pillerin temelini oluşturan çok önemli bir fikir olan süper absorpsiyon kavramını başarıyla kanıtladılar.

Süper Absorpsiyon Kanıtlandı

Avustralya Adelaide Üniversitesi araştırmacıları, bir kavram kanıtı(poc) cihazında kuantum pillerin gerçekleştirilebilirliğini ortaya koydular.

Araştırma ekibinden James Quach: “Süper absorpsiyon, moleküllerin durumları arasındaki geçişlerin yapıcı bir şekilde müdahale ettiği kuantum kolektif bir etkidir. Yapıcı girişim, farklı dalgaların bir araya gelerek her bir dalganın kendi başına olduğundan daha büyük bir etki vermesiyle oluşur. En önemlisi bu, birleşik moleküllerin her bir molekülün ayrı ayrı hareket etmesinden daha verimli bir şekilde ışığı soğurmasını sağlar.” dedi.

İfade etmek gerekirse süper absorpsiyon fikri, mevcut enerjiyi depolayacak moleküllerin sayısının artırılmasıyla daha verimli enerji soğurmanın gerçekleştirilebileceğini anlatıyor. Başka bir deyişle pil ne kadar büyük olursa o kadar hızlı şarj olabilecek denilebilir.

Araştırmacılar, şimdiye kadar yalnızca teori olarak sunulan bu fikri gerçekleştirmeyi başardı. Farklı boyutlardaki levhalar arasındaki mikro boşluklara, farklı sayıda aktif ışık emici molekül tabakası yerleştirilerek bir test cihazı geliştirildi. Ekip daha sonra kimyasal bir yöntem kullanarak mikro boşluğun boyutu ve molekül sayısı arttıkça, şarj süresinin azaldığını gözlemlediler. Bu sayede teoride var olan süper absorpsiyon kanıtlanmış oldu.

Araştırmacılar bir sonraki hedeflerinin bir kuantum pil prototipi geliştirmek olduğunu belirtiyor. Geliştirilecek olan teknolojinin çok daha uygun maliyetli ve daha hızlı şarj edilebilecek pillerin önünü açacağı belirtiliyor.

Kaynak : donanimhaber.com

579 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!