Tagged: Lisans Öğrencileri

Hangi Lisans Öğrencileri Kimya Sektöründe Zorlanacak?

St Louis Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar üniversite öğrencilerindeki bilişsel farklılıkları inceleyerek, lisans dersi giriş derslerinin yüksek terk oranlarını etkilediğini belirtti. Sınıfta sunulan kavramlara dayalı olarak sınavlarda doğru tahminlerde bulunan sadece dersi dinleyen ‘not tutmayan öğrenciler’ in  rolleri ezberlemeye bağımlı olarak adlandırılan ‘örnek öğrenciler’ den daha iyi performans sergilediğini keşfettiler. Bu performans...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!