Hangi Lisans Öğrencileri Kimya Sektöründe Zorlanacak?

Hangi Lisans Öğrencileri Kimya Sektöründe Zorlanacak

St Louis Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar üniversite öğrencilerindeki bilişsel farklılıkları inceleyerek, lisans dersi giriş derslerinin yüksek terk oranlarını etkilediğini belirtti. Sınıfta sunulan kavramlara dayalı olarak sınavlarda doğru tahminlerde bulunan sadece dersi dinleyen ‘not tutmayan öğrenciler’ in  rolleri ezberlemeye bağımlı olarak adlandırılan ‘örnek öğrenciler’ den daha iyi performans sergilediğini keşfettiler. Bu performans farklılıkları daha üst düzey organik kimya derslerine kayıtlı olanlar için daha da belirgindi.

Araştırmacılar, aktif olarak  öğrenmenin,öğrencilerin daha iyi performans göstermelerine yardımcı olduğunu keşfetti.Bu sonuçların diğer tanıtıcı bilimsel kurslarda ve araştırma kurumlarında etkili olup olmadığını belirlemek için bu etkileri diğer bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik  derslerinde ve farklı üniversitelerde inceliyorlar.

Hangi  öğrencilerin kimya ve diğer fen derslerinde zorluk çekebileceğini öngören sonuçlar, bu derslerdeki zayıf noktaların lisans derecesini terk eden öğrencileri hangi noktada bu kararı aldığını anlamaya çalışacak.Regina Frye Chemistry World’e, “İsteksiz öğrencilerin bilime karşı mücadele ettiğini biliyoruz ve onları erken belirleyebiliyoruz, müfredatı değiştirebilir ve ek destek koyabiliriz” dedi. ‘Konsept geliştirme yaklaşımının etkin performans öngördüğünü göstermiş olduğumuzdan şimdi, bu öğrencilere yardımcı olabilecek müdahale türlerine bakıyoruz.’

Kaynak : chemistryworld.com

541 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!