Tagged: Makromoleküler

Makromoleküler Hızlı İletişim: Polimerizasyon ile İndüklenen Kendiliğinden Montaj

Sentetik polimer kimyasında, büyük ölçekte ve çoğaltılabilir blok kopolimer nano nesnelerin üretilmesine izin veren yolların geliştirilmesi her zaman bir amaç olmuştur. Polimerizasyon ile indüklenen kendiliğinden montaj (PISA), ikinci bir monomerin polimerizasyonu için solvenofilik makromoleküllerin zincir-uç reaktivitesinden faydalanan bir yaklaşımdır. Polimerizasyon ortamında çözünmeyen ikinci bloğun büyümesi, nanoparçacıklar halinde kendiliğinden birleşen blok...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!