Makromoleküler Hızlı İletişim: Polimerizasyon ile İndüklenen Kendiliğinden Montaj

Makromoleküler Hızlı İletişim Polimerizasyon ile İndüklenen Kendiliğinden Montaj

Sentetik polimer kimyasında, büyük ölçekte ve çoğaltılabilir blok kopolimer nano nesnelerin üretilmesine izin veren yolların geliştirilmesi her zaman bir amaç olmuştur. Polimerizasyon ile indüklenen kendiliğinden montaj (PISA), ikinci bir monomerin polimerizasyonu için solvenofilik makromoleküllerin zincir-uç reaktivitesinden faydalanan bir yaklaşımdır. Polimerizasyon ortamında çözünmeyen ikinci bloğun büyümesi, nanoparçacıklar halinde kendiliğinden birleşen blok kopolimerlerin oluşumuna yol açar. PISA, monomerlerin çözünmediği  emülsiyon polimerizasyon koşullarında veya monomerlerin çözündüğü dispersiyon polimerizasyon koşullarında gerçekleştirilebilir. Optimize edilmiş koşullar altında, PISA doğrudan çok yüksek katı içeriğinde ve düşük deneysel çabayla kendiliğinden kurulabilen  morfolojileri (küreler, çubuklar, lifler ve kesecikler) üretebilir.

2002’de geliştirilen ancak , bu tarihlerde “polimerizasyon ile indüklenen kendiliğinden montaj” olarak adlandırılmayan, PISA, son on yılda çok popüler oldu.PISA’nın başarısı; organik çözücüler veya sulu ortamlarda polimerleştirilen hemen hemen her tür monomer için uygulanabilir olan metodun kolay ve çok yönlü olması ve tabii ki, özellikle partikül kompozisyon, morfoloji ve fonksiyonalite anlamında çok çeşitli sistemlere olanak sağlaması ile açıklanabilir.

Makromoleküler Hızlı İletişim Polimerizasyon ile İndüklenen Kendiliğinden Montaj

2002’de geliştirilen ancak , bu tarihlerde “polimerizasyon ile indüklenen kendiliğinden montaj” olarak adlandırılmayan, PISA, son on yılda çok popü-ler oldu.

PISA’nın başarısı; organik çözücüler veya sulu ortamlarda polimerleştirilen hemen hemen her tür monomer için uygulanabilir olan metodun kolay ve çok yönlü olması ve tabii ki, özellikle partikül kompozisyon, morfoloji ve fonksiyonalite anlamında çok çeşitli sistemlere olanak sağlaması ile açıkla-nabilir.

Kaynak : advancedsciencenews.com

708 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!