Tagged: Malzemelerin Keşfi

Yeni Harita Yardımıyla Malzemelerin Keşfi

Liverpool Üniversitesi’ndeki bilim adamlarının ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmada, moleküler bir malzeme yapısı ile malzemenin yarıiletkenliği arasındaki ilişki keşfedildi. Nature Materials dergisinde yayınlanan bir makaleye göre farklı moleküler malzemeler ve bu malzemelerin yarıiletkenlik özellikleri arasındaki ilişkiyi anlatan teorik bir yapı kullanılarak küresel bir harita (küreye benzer) üretebildiklerini gösterdiler. Gerçek ya da...

Kopyalamak Yasaktır!