Tagged: moleküller

Yenilikçi Sensör Molekülleri Özel Olarak ve Hassas Bir Şekilde Algılar

Fotoğraf: Sensör ünitesi, yüzeye monte metal-organik çerçevenin büyütüldüğü bir grafen alan efekti transistöründen oluşur. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) ve Darmstadt Teknik Üniversitesi araştırmacıları, bir grafen transistörü özelleştirilmiş metal-organik kaplama ile birleştirerek gaz molekülleri için yeni bir sensör geliştirdiler. Yenilikçi sensör molekülleri özel olarak ve hassas bir şekilde algılar ve tamamen...

Moleküllerin Koronavirüse Yeni Saldırısı

Fotoğraf: Ön planda, aptamerin ikincil yapısı; Arka planda Bonn Üniversitesi LIMES Enstitüsü’ndeki otomatik SELEX platformu var. Bonn Üniversitesi ve Sezar araştırma merkezindeki bilim adamları, SARS koronavirüs 2 ile mücadelede yeni yollar açabilecek bir molekülü izole ettiler. Aktif bileşen, virüsün enfekte ettiği hücrelere kenetlenmek için kullandığı başak proteinine bağlanır. Bu, en...

Moleküllerin Kiralitesindeki Değişiklikleri Gerçek Zamanlı Olarak Gözlemlemek

Fotoğraf :  Kiral moleküller – birbirlerinin ayna görüntüleri olan bileşikler – biyolojik işlemlerde ve kimyasal sentezlerde önemli rol oynarlar. ETH Zürih’teki kimyagerler, ilk kez, gerçek zamanlı bir kimyasal reaksiyon sırasında kiralitedeki değişiklikleri gözlemlemek için ultra hızlı lazer kullanmayı başardılar. ETH Zürih / Joachim Schnabl Bazı moleküller tıpkı ellerimiz gibi ayna...

Kuantum Bilgisayarda Moleküllerin Özelliklerinin Hesaplanması

Fotoğraf: Kuantum bilgisayar soyut resim. Yapılması düşünülen hata düzeltici kuantum bilgisayarların tasarlanması on yıllarca sürebilir. Ancak uzmanlar var olan hatalara veya “gürültü” sebebiyle meydana gelen sınırlamalara rağmen sorunları çözmek için mevcut ve yakın vadeli kuantum işlemcileri kullanmanın yollarını bulmaya çalışıyorlar. Öngörülen kullanım, moleküler özellikleri simüle etmektir. Uzun vadede, bu durum...

Enerji Verilmiş Hafif Aktif Moleküllerin Görülebilmesi Çalışmaların Hızlı ve Verimli Olmasını Sağlar

Fotoğraf : Moleküllerin ışığa dayalı kimyasal dönüşümler geçirdiğini anlamak için, bilim adamlarının enerjilendirilen ve kaybederken enerjilendirilen molekül içindeki atomları ve elektronları takip edebilmeleri gerekir. Son zamanlarda yapılan bir araştırmalarda, Argonne, Northwestern Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, bu moleküllerin moleküler görüntülerini almak için Linac Tutarlı Işık Kaynağı tarafından...

Sadece Birkaç Adımda Kompleks Moleküller Oluşturma

Araştırmacılar bir kimyasal moleküldeki karbon ve hidrojen atomları arasındaki tekli bağları karbon-karbon bağına dönüştüren yeni bir yol buldular. Bu sözde C-H aktivasyonu, basit başlangıç maddelerinden sadece bir kaç adımda kompleks moleküllerin üretilmesinde ümit vaat eden bir yol olarak değerlendiriliyor. Şimdiye kadarki ana sorun C-H bağının spesifik dönüşümü olmuştu. Fakat araştırmacılar...

2017 Yılının Molekülleri

C&EN, 2017’nin belirlenen en havalı bileşiklerinden bazılarının altını çizerek vurguluyor. Yeni “Sülfür Çiçeği” Açtı Bu yıl çiçek açan persülfatlanmış koronene molekülünü ayçiçeğine benzediği için “sülfür çiçeği” ismi verildi. On yıl önce octathio[8]circulene (Sülfür Çiçeği) sentezinden sonra, ilk tam sülfat ikameli polisiklik aromatik hidrokarbon ve sadece dairesel heterosiklik karbon sülfit bileşiklerinin...

Radikal Molekülleri Kaybolmadan Önce Yakalama

Çoğu molekülde her bir elektron, eşleşecek bir ortak bulurken, radikal moleküllerdeki bazı elektronlar tek başına ve eşleştirilmemiş halde kalır. Bu konfigürasyon, radikaller diğer moleküllerle reaksiyona girdiği veya etkileştiği anda ortadan kaybolan bazı olağandışı ve ilginç özelliklere sahip radikaller verir. Göreceli olarak kararlı radikaller üretmek zor oldu, çünkü tepki veriyor ve...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!