Tagged: Nitrat Asimilasyonu

Tek Hücreli Bir Kırmızı Alg’de Nitrat Asimilasyonunun Altında Yatan Moleküler ‘Ekip Çalışması’

Azot, bitki büyümesi ve gelişmesinde rol alan temel bileşenlerden birisidir. Bitkiler genellikle çevreden aldıkları nitrat veya amonyum formunda ki azotu alır ve sırasıyla nitrat veya amonyum asimilasyon genlerinin ürünleri yardımıyla amino asitlere asimile ederler. Transkripsiyon faktörleri (TF’ler) bu aktiviteyi düzenlerken, nitrojen seviyelerindeki değişikliklere bağlı olarak nitrat asimilasyon oranı da değişir. Azot’un eksik olduğu...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!