Tagged: şeker zehirmidir

Karatay’ın “Şeker zehirdir” tezine itiraz

KKTC’deki Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Şeker zehirdir” diyen Prof. Dr. Canan Karatay’a hitaben kaleme aldığı açık mektupta, “Şeker zehir değildir. Türkiye’nin hemen bütün televizyon kanallarını dolaşmanızdan ve maddi getirileri de düşünüldüğünde pek çok bilim adamımız gibi sizin de medyatik olmaktan çok hoşlandığınız...

Kopyalamak Yasaktır!