Tagged: Yer Fıstığı

Yer Fıstığı Alerjisini Tetikleyen Genler Ortaya Çıkıyor!

Mount Sinai araştırmacıları, yer fıstığına karşı şiddetli alerjik reaksiyonlar yaşayan çocuklarda yüzlerce başka geni aktive eden altı gen tespit ettiler. Bu, insan araştırmalarında, akut yer fıstığı alerjisi reaksiyonlarını tetikleyen genleri, plasebo kontrollü çift-kör yaklaşım ile tespit eden ilk çalışmadır. Bu yaklaşımda, yer fıstığı sindirilmeden önce, sindirme sırasında ve sonrasındaki gen...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!