Tagged: Zihinsel Rahatsızlık Riski

Çevre Kirliliğinin Yüksek Olduğu Bölgelerde Yaşamak Zihinsel Rahatsızlık Riskini Arttırıyor

St Andrews Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, işlek yol kenarları gibi çevre kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan kişilerin zihinsel rahatsızlıklar açısından daha yüksek risk altında olduğu bulundu. Çalışmada dört farklı kirletici incelendi; nitrojen dioksit (NO2), sülfür dioksit (SO2) ve çapları 10 ve 2.5 µm’den küçük olan iki tür...

Kopyalamak Yasaktır!