Ev Tipi Kimyasallar, Araçlar Kadar Kentsel Salınıma Katkıda Bulunuyor

Ev Tipi Kimyasallar, Araçlar Kadar Kentsel Salınıma Katkıda Bulunuyor

Hava kirliliği araştırması, günlük ürünlerden gelen VOC emisyonlarının çok fazla azımsandığını buldu.

Yeni bir analize göre, kozmetik ve temizlik maddeleri gibi günlük kimyasal ürünlerin kullanımı kentsel alanlarda yayılan tüm fosil yakıt kaynaklı uçucu organik bileşiklerin (VOC) yarısına katkıda bulunuyor.

ABD Çevre Koruma Kurumu’ndan gelen bu çelişkiler, % 75’inin araç gibi yakıtla ilgili kaynaklardan geldiğini ve sadece% 25’inin kimyasal ürünlerden geldiğini tahmin ediyor.

Boulder’daki Colorado Üniversitesi’nden çevreci bir bilim adamı olan veTexas,Austinde Amerikan Birliği  İleri Bilim toplantısında bulguları sunan  Brian McDonald, “Bu ürünlerin kullanımının aracınızın egzoz borusundan gelebilecek kadar VOC’ler ürettiğini tespit ettik” dedi.

Ekibinin sonuçları, evsel ve endüstriyel kimyasallardan gelen VOC emisyonlarının aslında mevcut hava kirliliği envanter tahmininden iki ya da üç kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

McDonald, “ABD ve Avrupa’daki ABD hava kalitesi düzenlemelerinin, motorlu taşıt kontrol emisyonlarının azaltılmasında çok başarılı olduğunu kaydetti .” Bazı açılardan bu iyi bir haber hikayesi “dedi. ‘Geçmişteki en büyük hava kirliliği kaynaklarını kontrol edebilğimiz için, günlük kimyasal ürünlerin kullanımı gibi diğer kaynakların kullanımı göreceli önemde ortaya çıkıyor’ “dedi.

VOC’ler, hem insan sağlığı hem dediscovery çevresel kaygılar oluşturan zemin seviyesinde ozon ve ince parçacıkların oluşumu gibi kentsel hava kalitesi zorluklarına katkıda bulunur.

Keşif bir şekilde kazara oldu, araştırmacılar asıl olarak benzinli ve dizel yakıtlı hidrokarbon emisyon ölçümlerini derlediler.  Bunu yaparken, etanol gibi diğer daha az ölçülen gaz seviyelerinin beklenenden yüksek olduğunu ve son on yıllık sürelerde arttığını fark ettiler.

Etanol, ABD’de yaygın olarak benzine eklenmesine rağmen, araştırmacılar, benzinle ilgili kaynakların, havada ölçtükleri etanolün sadece% 20’sini oluşturduğunu tespit ettiler. ‘ Bunun, atmosferdeki bu bileşiğin önemli bir kaynağını olusşturduğunu gözden kaçırmamamız gerektiğini  önerdi,’ Araştırmaya katılan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden bir kimyager olan Jessica Gilman.  İleri  çalışma, bu VOC’lerin önemli bir kaynağı olarak gündelik tüketici ürünlerinin kullanımına işaret etti.

Amerikan Temizlik Enstitüsü (ACI) lobi grubu, bu bulguların duyurusunu yanıtlayarak, üreticilerin yıllardır bu ürünler üzerinde yaptıkları değişikliklerin bağlamına konması gerektiğini savundu.

Organizasyon;  örneğin, çamaşır ve bulaşık yıkama ürünlerinin, atık su arıtımı sırasında biyolojik olarak bozunan bileşenleri kullandıkları için, VOC emisyonları üzerinde en ufak bir etkiye sahip olduklarını belirtti. ACI ayrıca, yayınlanan çalışmada araştırmacıların, sabun ve deterjanlardaki organik bileşiklerin çoğunun suda çözünmekte ve atık su arıtma tesislerinden ihmal edilebilir miktarda yayan, kanalizasyon sistemlerine karıştığına işaret ettiler.

Kaynak : chemistryworld.com

Okumanızı Öneriyoruz

Elektrikli Araçlarda Yeni Kompozit Malzeme Dönemi

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’ndaki bilim adamları, son derece verimli ve güç yoğunluklu elektrikli araç çekiş …