Fareleri Staphylococcus Aureus’tan Koruyan Bir Deneysel Aşı Geliştirildi

Fareleri Staphylococcus Aureus'tan Koruyan Bir Deneysel Aşı Geliştirildi

Fotoğraf: Bu dijital olarak renklendirilmiş SEM görüntüsünde, mavi renk ile gösterilmiş insan beyaz kan hücreleri tarafından tahribattan kaçmaya çalışan bir dizi hardal renginde, sferoid şekilli Staphylococcus aureus bakterisi gösterilmektedir.

Maryland-Baltimore Üniversitesi, Northern Arizona Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni biyofilme özgü aşı, fareleri Staphylococcus aureus enfeksiyonuna karşı korumada %80 oranında etkili oldu.

Staphylococcus aureus’un neden olduğu çeşitli hastalıklar, yetmişten fazla virülans faktörünün farklı ifadelerinden kaynaklanmaktadır.

Virülans faktörleri kolonizasyonu ve büyümeyi başlatır, konakçıya hasar verir ve immün yanıtı engeller.

Biyofilm oluşumu güçlü bir virülans faktördür. Staphylococcus aureus’un ortadan kaldırılması zordur çünkü kolayca biyofilmler oluşturmaktadır.

Geliştirilen yeni aşı, beş farklı Staphylococcus aureus proteinini tanıyor. Bu proteinlerin dördü Staphylococcus aureus biyofilmlerine, biri planktonik patojene özgü.

Maryland-Baltimore Üniversitesi’nde Mikrobiyal Patogenez Anabilim Dalı’nda bir araştırmacı olan Dr. Janette Harro, “Etkili aşılama, ameliyat geçiren hastalarda, özellikle tıbbi yapıların veya cihazların implante edildiği ortopedik ve kardiyovasküler prosedürler ve travmatik yaralanma durumlarında iyileştirici etkiye sahip olacaktır.” dedi.

Araştırmada, Dr. Harro ve ekibi geliştirdikleri aşıları fare ve tavşanlarda test etti.

Bağışıklık geliştirilen farelerin yüzde sekseninden fazlası hayatta kaldı ve bunların üçte ikisinde enfeksiyon izine rastlanmadı. Kontrol grubunun ise yüzde onundan azı hayatta kaldı.

Enfeksiyondan sonraki 21. günde, hem bağışıklaştırılanlar hem de kontrollerden hayatta kalanlarda hiçbir hastalık belirtisi görülmedi ve hepsi enfeksiyon öncesi ağırlığını geri kazandı.

Tavşanların kullanıldığı deneylerde, bilim adamları patojeni tibial kemik iliğine enjekte ettiler.

Enfeksiyondan yirmi dört gün sonra, aşılanmış tavşanların yaklaşık üçte ikisinde enfeksiyon izine rastlanmadı. Kontrollerin hiçbiri enfeksiyondan kurtulamadı.

Ek olarak, kontrol grubundaki tavşanlarda kemik içinde delik benzeri lezyonlar varken immünize tavşanlarda ya daha küçük lezyonlar vardı ya da hiç lezyon yoktu.

Dr. Harro, “Hayvanlarda Staphylococcus aureus proteinlerini kronik Staphylococcus aureus enfeksiyonları sırasında ortaya çıkan antikorlarla tarayarak aşı adaylarını tespit ettik.” dedi.

“Bu yöntem, hem enfeksiyon sırasında ifade edilen hem de bağışıklık tepkisi tarafından tanınabilen aşılama için protein hedefleri seçmemize izin verdi.”

Sonuçlar, bu hafta Amerikan Mikrobiyoloji Topluluğu’nin bir dergisi olan Enfeksiyon ve Bağışıklık Dergisi’nde yayınlandı.

Kaynak: sci-news.com

Okumanızı Öneriyoruz

Antimikrobiyal Direnç

  Antimikrobiyal ilaçların kötüye kullanımının sağlık hizmetlerine yönelik tehdidi hala ortadan kalkamadı. Bakteriyolog Alexander Fleming, 1945 …