Fibril yapısındaki farklılıklar hastalığın farklı formlarıyla korele olabilir.

Bu 2 boyutlu 15N-13C NMR spektrumları, tipik yavaş ilerleyen Alzheimer hastalığı (solda), posterior kortikal atrofi varyantı Alzheimer (orta) ve hızlı ilerleme Alzheimer’lı (sağdaki) hastalardan tohumlanmış Aβ-40 fibrilleri arasındaki farklılıkları gösterir.

Alzheimer hastalığının en belirgin özelliği, beyinde amiloid-β fibril birikimi olmasıdır. Bu fibrillerdeki yapısal farklılıkların hızlı progresyon Alzheimer adı verilen hastalık gibi farklı alt tiplerle korele olup olmadığı hâlâ açık bir sorundur.

Bu soruyu yanıtlamak için Robert Tycko ve Ulusal Sağlık Enstitülerindeki arkadaşlar, üç formdaki Alzheimer hastalığından birine sahip hastalardaki beyin dokularını laboratuarda fibriller oluşumuna tohumlamak için kullandılar. Bu fibriller hastalığa benzer şekilde 40 kalıntı ve 42 kalıntı amiloid-p peptidden yapılmıştır. Fibrillerin nükleer manyetik rezonans spektroskopi işaretleri, fibril yapı ile hastalık belirtisi arasında gerçekten bir korelasyon olabileceğini düşündürmektedir.

Tycko ve arkadaşları, tipik yavaş ilerleme Alzheimer, posterior kortikal atrofi varyantı Alzheimer ve hızlı ilerleme Alzheimer hastalarından gelen beyin dokularını kullandı.

NMR spektrumları, tüm hastalık alt tipleri için Aβ-40 peptiti için bir baskın fibril yapısı ve Aβ-42 peptiti için baskın iki yapı olduğunu ortaya koymuştur. Tycko, “40 kalıntı peptit için çoğu vakada baskın yapı, beyin dokusundan elde ettiğimiz fibrillerin yaklaşık% 80’ini oluşturuyor” diyor Tycko.

Hızlı ilerleme örneklerinde, diğer alt tiplerden daha fazla yapısal heterojenlik belirtileri vardır. Bu heterojenite, Alzheimer’in bu formunda katkıda bulunan bir faktör olabilir.

Amiloid oluşumunu inceleyen Madison Üniversitesi’nden bir kimya profesörü olan Martin T. Zanni, “Basit in vitro proteinler için bile, amiloid lifleri hakkında yapısal bilgiler edinmek inanılmaz derecede zor” dedi. “Tycko’nun en önemli (ya da en azından baskın olan) polimorfu keşfettiğini görüyoruz – hepimizin eğitim alması gereken biri.”

Ancak Tycko, baskın formun üç boyutlu yapısını henüz bilmediklerini belirtti. “Bazı yapılar için NMR imzalarını bulduk. Aslında 3-B yapıların neye benzediğini ve daha önce belirlenen yapılardan ne kadar farklı olduklarını bilmiyoruz “diyor Tycko. “Şu anda bu yapıların gerçekte ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Kaynak : acs.org

Haberi Çeviren : Zehra Oruç

Üniversite : Mersin Üniversitesi (Lisans Öğrencisi)

Bölüm : Kimya Mühendisliği

Mail : z.oruc3363@gmail.com

Not : Haberlerin dergi yönetimi ile çevirene haber verilmeksizin yayınlanması, kopyalanması, kendi web sitenize eklenmesi kesinlikle yasaktır.  Bir yerde yayınlamayı düşünenler iletisim@inovatifkimyadergisi.com adresine ve de haberi çeviren arkadaşımıza mail atarak durumu belirtmeleri gerekmektedir.

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.