Frank Albert Cotton

Frank Albert Cotton

Frank Albert Cotton, Pensilvanya Eyaletine bağlı Batı Philadelphia’da 9 Nisan 1930’da doğdu. Frank Abbott olarak anıldı. Henüz iki yaşındayken, makine mühendisi olan babası öldü ve annesinin kararı ile babasının adını olan Albert adını aldı. Her ne kadar bu yasal olmasa da Frank Albert Cotton olarak kullanıldı ve arkadaşları da dahil olmak üzere herkes onu öyle tanıdı. Babası vefat ettiğinde annesi 32 yaşındaydı, genç yaşta eşini kaybetmesinin ardından ciddi bir depresyon dönemi yaşadı ve finansal kaynağını kaybetti, bunun sonucu iş aramaya mecbur kaldı. İlk önce ofis işi yaptı, daha sonra 30 yıl boyunca bir garson olarak çalışma hayatına devam etti.

Eğitim

Drexel Üniversitesi’nden önce yerel kamu okullarına, ardından Temple Üniversitesi’ne girdi. 1951 yılında Tapınağı’ndan BA derecesi aldıktan sonra Cotton, Harvard Üniversitesi’nde Nobel Ödüllü Sir Geoffrey Wilkinson’un rehberliğinde çalıştı. 1955 yılında doktorasını metalosen (iki siklopentadienil molekülü ile onların arasında sıkışık bir pozisyonda bulunan +2 değerlikli metal iyonlarının oluşturduğu organometalik komplekslere verilen genel ad.) üzerine aldı.

Meslek Hayatı

Harvard’tan mezun olduktan sonra, Cotton, Massachusetts Institute of Technology (MIT) fakültesine öğretim görevlisi olarak katıldı ve otuz bir yaşındayken 1961’de MIT’de profesörlüğe sahip en genç kişi oldu. Yaptığı iş hem elektronik yapı hem de kimyasal sentez üzerineydi. Renyum üzerine araştırma yapmak, geçiş metali atomları arasındaki çoklu bağ araştırmasına öncülük etti. İlk bilinen metal-metal dörtlü bağları da dahil olmak üzere çift veya çoklu metal-metal bağları içeren birçok bileşimi keşfetti ve analiz etti (1964). Kariyerinin önemli noktaları arasında ilk metal-metal dörtlü bağların incelenmesi, akışkan organometalik bileşiklerin ilk mekanik çalışmaları ve kristal alan teorisinin yeniden dirilmesine yol açan çalışmalar yer alıyordu. Organometalik moleküllerdeki metal-metal bağının ve metal ve karbon atomları arasındaki bağlantının açıklanmasında, Cotton’ un çalışması, katalizörleri, reaksiyonda tüketilmeden bir kimyasal reaksiyon oranını arttıran maddeleri anlamada çok önemlidir ve biyolojik sistemlerde ve belirli endüstriyel proseslerde gereklidir. 1972’de Cotton, Robert A. Welch Kimya Profesörü olarak Texas A & M Üniversitesine taşındı. Ertesi yıl, Doherty-Welch Kimya Profesörü olarak seçildi. Ayrıca 1982’de üniversitenin Molecular Structure and Bonding (Moleküler Yapı ve Bağlama Laboratuvarı) direktörü olarak görev yaptı.

Yaptığı araştırmaların büyük bir kısmı geçiş elementlerinin kimyasına odaklandı; yani, değerlik elektronlarının (diğer elementlerle birleşmek için kullanılan elektronlar) birden fazla kabuğunda bulunduğu periyodik tablonun 3-12. Gruplarında bulunan metaller. Özellikle renyum ve daha sonra krom ile yapılan Cotton deneyleri, artık geçiş metallerinin ikincil bir kimyasına değen geniş bir “non-Werner bileşikleri” yelpazesini keşfetti.

Fakat bu, eserinin yalnızca yarısını oluşturdu; Metal organik ve metal karbonil moleküllerinde fluxionality (hareket) çalışması, yüksek çözünürlüklü protein yapısı belirlemede önemli katkıda bulundu. Bir ligandın bitişik atomlarının bir grubunun merkezi bir atoma nasıl bağlandığını tanımlamak için “haptinden” (Yunan hapteninden) bir terim olarak ilk kez “haptifikasyon” terimini kullandı.

Araştırmalarına ek olarak Cotton, inorganik kimyayı öğretti. Grup Teorisinin Kimyasal Uygulamalarını yazdı ve bu metinin içeriği grup teorisinin bağlanma ve spektroskopide ki analizi üzerineydi.

Üniversite öğrencileri arasında Cotton, belki de en iyi altıncı İngiliz baskısında olan Advanced Inorganic Chemistry kitabının yazarı olarak bilinir. Kitabın 6. Baskısı yarım milyon kopya sattı ve yarım asır standart bir ders kitabı oldu. Tez danışmanı Sir Geoffrey Wilkinson ve şimdi de Carlos Murillo ve Manfred Bochmann’ın ortak rütbesinde yer alan kitabın yazısı, yaygın olarak “Cotton and Wilkinson” olarak bilindi. Metin eşgüdüm kimyası, küme kimyası, homojen kataliz ve organometalik kimyayı araştırıyordu. Buna ek olarak, muhtemelen en üretken kristalograftı ve 2.500’den fazla küçük molekül yapısı üzerinde çalışıyordu. 1965-1968 yılları arasında, atomik çözünürlüğe getirdiği ve şimdi enzim fonksiyonunun incelenmesi için vazgeçilmez olan, en kesin ve yaygın olarak kullanılan protein yapılarından biri olan Staphylococcal nuclease’i çözdü. Cotton’ un birçok yeni bileşik sınıfını keşfetmesi ve bunları hazırlama yöntemleri günümüzde de çok fazla inorganik ve organometalik kimya ve kristalografiyi destekledi.

Cotton, 116 doktora öğrencisinin yanı sıra 150’den fazla doktora sonrası iştirakçinin tez araştırmasını denetlemiştir. 1.600’den fazla akademik makale yayınladı ve 29 fahri doktoralık aldı

Çalışmaları ona Ulusal Bilim ABD Madalyası (1982) ve Amerikan Kimya Topluluğu (ACS) Priestley Madalyası (1998) üzere birçok onur kazandırdı. Onuruna verilen ikinci bir ödül, Sentetik İnorganik Kimya için F. Albert Cotton Ödülü, her yıl Amerikan Kimya Topluluğu Ulusal Toplantısı’nda sunuluyor. Cotton Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi üyesi ve Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Danimarka’daki ilgili akademilerin yanı sıra Amerikan Felsefe Topluluğu üyesiydi.

Ölüm

Pamuk, 20 Şubat 2007’de Teksas, College Station’da 76 yaşında geçirdiği kafa travması sonucu hayatını kaybetti. Birkaç meslektaşı Cotton’ un ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü şu cümlelerle ifade etti;

Texas A & M’de kimya departmanı başkanı David H. Russell, “Bölümümüzün bir meslektaşı ve dostu kaybı, tüm akademik ve endüstriyel kimyasal topluluk tarafından paylaşılıyor” diyor. “Her yaştaki bilim insanları için mükemmel bir rol modeliydi, ancak azınlığın da benzer şekilde kimyasal bilimleri etkileyebileceğini bilmek önemlidir.”

Cotton’ un mirası yalnızca beş metin ve referans kitabı değil aynı zamanda büyük bir bilimsel ailenin de bulunduğu bir miras. MIT’de ki kimya profesörü ve eski bir Cotton öğrencisi olan Stephan J. Lippard, ” Cotton inorganik kimyada dev bir figür” diyor. “Uzatılmış bilimsel ailesi hakkında derin ilgilendi ve mesleklerini geliştirmek için çok çalıştı, ölüm onun kimyasal topluluğu için büyük bir kayıptır” dedi.

ACS’in başkan yardımcısı Bruce E. Bursten, “Cotton’u bilen kişiler, kimyada ve ötesinde en parlak, odaklanmış, yaratıcı ve tahrik edilmiş bireylerden birini tanıma ayrıcalığına sahipti” diyor. “Onun varlığını kaçıracağız, fakat kimyadaki mirası sonsuza kadar sürecek.”

654 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!