Genetik Kodu Genişletme Yolu

Yale’li bilim insanları genetik kodu genişletmek için sentetik biyologların yardımıyla önemli bir araç olan bir proteinin atomik yapısını betimlediler.

Sağlık, tıp ve çevre açısından çok çeşitli vazifeleri yerini getiren proteinlere yeni aminoasitler eklemek için pirolizin-tRNA sentetaz’ın (PyIRS) biyokimyasal yapısını anlama çalışmalarına hız verilmelidir.

Örnek verecek olursak moleküler biyofizik ve biyokimya profesörü olan Yale’de ki kimyager ve üst düzey yazar Dieter Söll: ‘’ Sentetik aminoasitlerin genetik kodla birleştirilmesi, canlı hücreler de yeni ilaçların sentezlenme ihtimalini taşıyor.’’ dedi.

Arke aleminin tek hücreli organizmalarında ve bakterilerde bulunan bu protein, 22. aminoasit olarak bilinen pirolizin birleşmesinden sorumludur. Makalenin yazarları, organizmalara yeni aminoasitler eklemek için kullanılan proteinlerin yapısının bilinmemesi nedeniyle araştırmacılara engel teşkil ettiğini söylüyor.

Yale’li Tateki Suzuki ve Corwin Miller makalenin yazarlarıdır. Harvard’dan araştırmacılar da 16 Ekim’de Nature Chemical Biology dergisinde yayınlanan bu çalışmaya katkıda bulundular.

Kaynak : phys.org

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.