Halka Biçiminde Çok Karbonlu Bir Bileşik Olan Siklokarbon Sentezlendi

Fotoğraf: Soldan sağa ana molekül C24O6, ara moleküller C22O4 ve C20O2, son olarak da CO gruplarını ayrıştıracak olan atom manipülasyonu kullanılarak ortaya çıkartılan siklo[18]karbon C18 ürünü gösterilmektedir. Alt satırda ise, CO fonksiyonaliteli uç kullanılarak atomik kuvvet mikroskobundan (AFM) elde edilmiş sonuçlar gösterilmektedir. Kaynak: IBM Araştırma

Oxford Üniversitesi’nden ve IBM Araştırma’dan bir grup araştırmacı, ilk defa halka şeklinde çok karbonlu bir bileşik, siklokarbon, sentezlemeyi başarmışlardır. Science dergisinde yayımlanan araştırmalarında grup, kullandıkları işlemleri ve siklokarbon bileşikleri bir arada tutan bağlar hakkında öğrendiklerini açıklamışlardır.

Karbon, hemen her yerde var olan bir elementtir ve elmas, grafen gibi birçok formda da bulunmaktadır. Bu yeni araştırma ile birlikte araştırmacılar, benzer formların (allotropiler) nasıl bağ yaptıkları ile ilgili fazlaca araştırmanın var olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca, az bilinen karbon tiplerinin yeterince ilgi görmediğini de belirtmişlerdir. Bunlardan biri tartışma konusu bile olabilmiş siklokarbonlardır. İki komşu form aynı uzunlukta bağ yapabilir mi ya da daha uzun veya daha kısa değişken bağlar var mıdır? Bu sorunun, birçok formun yüksek reaktivitesi sebebi ile bulunması zor bir cevabı vardır. Yeni araştırma sayesinde bu soruya bir cevap bulunabilir.

Takımın yaklaşımı, ana bir molekül yaratmayı ve sonra onu istenen forma indirgemeyi içermektedir. Bu amaçla, karbon atomlarının yüzeye yapışmasını önlemek için tuzla kaplı bir bakır tabakası üzerine doğrusal karbon atomları çizgileri oluşturacak atomik kuvvet mikroskopisi kullanmışlardır. Daha sonra, üçgen şeklinde bir form olan ve karbon okside dönüşebilen C24O6‘yı oluşturmak için atomların çizgilerini ortaya çıkartmışlardır. Sonrasında takım, AFM aracılığı ile yüksek voltaj vererek üçgenin bir köşesini koparmışlardır. Bunun sonucunda C22O4 oluşmuştur ve diğer iki köşe için de aynı işlemi gerçekleştirmişlerdir. Ürün ise 18 karbonlu bir siklokarbondur. Halka oluşturulduktan sonra, araştırmacılar keşfetmiştir ki, halkayı bir arada tutan bağlar, değişken olan uzun ve kısa bağlardır.

Halka Biçiminde Çok Karbonlu Bir Bileşik Olan Siklokarbon Sentezlendi

Fotoğraf: Siklo[18]karbon iskelet modeli. Kaynak: IBM Araştırma

Halka Biçiminde Çok Karbonlu Bir Bileşik Olan Siklokarbon Sentezlendi

Fotoğraf: Aşağıda AFM verilerinin sanatsal 3 boyutlu gösterimi (uzun uç örnek mesafesinde). Kaynak: IBM Araştırma

Halka Biçiminde Çok Karbonlu Bir Bileşik Olan Siklokarbon Sentezlendi

Fotoğraf: Aşağıda AFM verilerinin sanatsal 3 boyutlu gösterimi (kısa uç örnek mesafesinde). Kaynak: IBM Araştırma

Araştırmacılar, kullanılan tekniğin daha ileri deneylerde kullanılabileceğine dikkat çekmektedirler, örneğin; siklokarbonları birleştirmek denenebilir ya da yeni tür moleküller yaratılabilir ve uzantılarıyla yeni materyaller bile ortaya çıkartılabilir. Ayrıca tekniğin, tek elektron transferli yeni tip elektronik materyaller ortaya çıkartmaya kapı açtığını belirtmektedirler.

Makaleyi görüntülemek için “Bir sp Hibridizasyonu ile Oluşturulmuş Karbon Allotropisi, Siklo[18]karbon” buraya tıklayın.

Kaynak: phys.org

Author

14 Şubat 1997 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 2015 yılında ortaöğretimini tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde İngilizce eğitim görmeye hak kazandı. 2016 – 2017 yılları arasında Tema Vakfı'nda çeşitli faaliyetlerde bulundu ve Çanakkale bölgesinde yaklaşık 4000 fidanı ve binlerce meşe palamudunu toprak ile buluşturmaya ön ayak oldu. Sürmekte olan lisans eğitimi içerisinde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü tercih etti. 2018 yılının eğitim döneminde üniversitede bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Genetik Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Moleküler sitogenetik, kanser araştırma ve gıda bilimi ve teknolojileri araştırma laboratuvarlarının yanı sıra analitik kimya laboratuvarında da staj gördü. Kimyaya olan ilgisini ve bilgisini artırmak, yabancı dilini daha kaliteli bir seviyeye taşımak adına, Ocak 2019’da, gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı.