Hayvan Modellerinde Yaşa Bağlı Bozukluklar Tersine Çevrildi

Hayvan Modellerinde Yaşa Bağlı Bozukluklar Tersine ÇevrildiFotoğraf : Kırmızı Kan Hücreleri ile Çevrili Eozinofiller

Kırılganlık ve immün zayıflık yaşlılığın iki temel belirtisi. Bern Üniversitesi’nden araştırmacılar , yaşa bağlı bozuklukların yeni hücre temelli terapötik yaklaşımlar kullanılarak düzeltilebileceğini ve kısmen tersine çevrilebileceğini kanıtladılar.

Yaşlı insanların immün sistem fonksiyonları yaşları ilerledikçe azalmakta ve buna bağlı olarak bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılıkları yükselmekte. Aşıların etkililiği yaşlılıkta azaldığı için bu yaş grubu bu tür bulaşıcı patojenlere(covid 19 gibi )  karşı özellikle savunmasızdır ve sıklıkla en yüksek ölüm oranları yaşlılıkta görülür.  Ayrıca yaşa bağlı immün zayıflaması , yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kırılganlıktan etkilenir. İnsanların daha uzun yaşamasının artması beklense de uzun yaşamak yaşa bağlı sağlık problemleri ile ilişkilidir.

Karın Bölgesi Yağların Yaşla İlgili Önemli Rol Oynadığı Tanımlandı

Bern Üniversitesi Biyomedikal Departmanı araştırmacıları , hızla büyüyen yaşlı popülasyonunda sağlıklı yaşam süreci adına yeni yaklaşımlar geliştirmek için çalışmalar yaptılar. Uzun yıllar bilim insanları , düşük dereceli kronik inflamasyonun yaşlanma sürecini hızlandırdığı ve yaşa bağlı hastalıkları geliştirdiğini düşündü. Uluslararası araştırma takımı , iç organlardaki yağ dokusunun ( özellikle karın yağları) kronik düşük dereceli inflamasyona ciddi şekilde katkıda bulunduğunu kanıtladı. Bern Üniversitesi Patoloji Enstitüsü’nden Dr.Mario Noti ve Biyomedikal Araştırma Departmanı’ndan Dr.Alexandar Eggel, belirli immün hücrelerin karın bölgesi yağlarında ve kronik düşük dereceli inflamasyonda düzenleyici rol oynadığını ispatladı. Bu immün hücrelerin yaşlanma sürecini ters yönde çevirebileceğini gösterdiler. Çalışmadaki bulgular  Nature Metabolism dergisinde yayımlandı.

Karın Yağları Kronik İnflamasyonun Kaynağı

Dr.Noti ve Dr. Eggel’ın takımı ; belirli türde immün hücrelerin ( eozinofil gibi kan sirkülasyonunda bulunan )insanlarda ve farelerde karın yağlarında bulunduğu ispat edildi . Eozinofillerin parazit enfeksiyonundan korumayı sağladığı ve alerjik hava yolları hastalıklarını tetiklediği bilinmesine rağmen karın yağında bulunan eozinofiller ise bölgesel immün homeostaziyi sürdürmekle sorumlu. Yaş ilerledikçe göbek yağındaki eozinofillerin sıklığı azalırken, ön- inflamatuar makrofajların sayısı artar. Bu bağışıklık hücresi dengesizliği nedeniyle göbek yağı yaşlılıkta sistemik olarak biriken ön-inflamatuar aracıların bir kaynağına dönüşür.

Eozinofil Hücre Terapisi Gençleşmeyi Teşvik Ediyor

Sonraki adımda  araştırmacılar ,  iç organlardaki yağ dokuda bulunan immün hücre dengesinin geri yüklenerek yaşla bağlantılı bozuklukları tersine çevirmenin mümkün olup olmadığını araştırdı. Dr. Eggel: “ Farklı deneysel yaklaşımlarla,  genç farelerden yaşlı alıcılara eozinofiller transfer edilerek sadece bölgesel değil tüm vücut inflamasyonlarında analizleri gözlemledik . “ dedi. Dr.Noti : “Bu deneylerde, aktarılan eozinofillerin seçici olarak yağ dokusuna girdiğini gözlemledik. “ diyerek ekledi.  Bu yaklaşımlar  yaşlı organizmalarda gençleştirici etkilere neden oldu. Sonuç olarak yaşlı hayvanlarda , dayanıklılık ve kavrama gücü testleri değerlendirildiğinde fiziksel formlarında kayda değer ilerleme gösterildiği görüldü. Ayrıca terapi yaşlı farelerde immün sistemlerini gençleştirici etki ederek aşı yanıtlarını geliştirdi.

Bulguların Kliniklere Dönüştürülmesi

Dr.Noti : “ Sonuçlarımız yaşlanmanın biyolojik süreçlerinin ve buna bağlı fonksiyonel bozuklukların daha önce varsayıldığından daha esnek olduğunu göstermektedir. ”dedi. Önemli olarak farelerde yağ bağışıklık hücresi dağılımında gözlenen yaşa bağlı değişiklikler insanlarda doğrulanmıştır. Dr.Eggel: “Araştırmamızın gelecekteki bir yönü, insanlarda sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek ve sürdürmek için hedeflenen terapötik yaklaşımların oluşturulması için kazanılan bilgileri kullanmak olacaktır “diyor.

Bu çalışma VELUX STIFTUNG, FONDATION ACTERIA ve Novartis’in FreeNovation ve tıbbi biyolojik bilim araştırma programlarının fonları tarafından desteklenmiştir.

Kaynak: sciencedaily.com

Okumanızı Öneriyoruz

Nanopartiküllerin Toksisitesini Öngören ve Hayvan Deneyleri İçermeyen Yeni Bir Metot Geliştiriliyor

Fotoğraf : Nanopartikül solunum toksisitesinin tahmini için partikül-hücre etkileşimlerinin biyolojik modellemesi Helmholtz Zentrum München’deki araştırmacılar, …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: