Henry Taube

Henry Taube

Kimyacı Henry Taube, 30 Kasım 1915 tarihinde, Neudorf, Saskatchewan, Kanada’da doğdu. Lisans eğitimini, 1935 yılında Saskatchewan Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı üniversitede 1937 yılında yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Doktora eğitimini ise 1940 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de tamamladı. 1942 yılında ise Amerikan vatandaşı oldu.

1941-1946 yılları arasında Cornell Üniversitesi’nde öğretmenlik yaparken İkinci Dünya Savaşı sırasında Ulusal Savunma Araştırma Komitesi’nde çalıştı. 1940’ların sonlarında Taube, sulu çözeltilerde, suyun çeşitli moleküllerindeki kimyasal bağlardaki metal iyonları ve hidratların kararlılıkları ve geometrik dizilimleri ve bileşiklerin koordinasyonlarını göstermek için, izotoplarla deneyler yaptı.

Ardından, 1946-1961 yılları arasında da Chicago Üniversitesi’nde eğitim verdi. 1962 yılında Stanford Üniversitesi fakültesine katıldı. Sonrasında 1976 yılında Kimyanın Marguerite Blake Wilbur Profesörü unvanına sahip oldu. Kariyeri boyunca, inorganik kimya alanında yaptığı çalışmalarla birçok önemli ödülün sahibi oldu. Bunlardan bazıları; 1977 yılında aldığı Ulusal Bilim Madalyası, 1983 yılında aldığı Welch Ödülü ve 1985 yılında aldığı Amerikan Kimya Topluluğu Priestly Madalyası idi.

Taube 1983 yılında, kimyasal reaksiyonların temel mekanizmasını enzimlerden pillere temelinde keşfetmesiyle ve çözünmüş inorganik maddelerin özellikleri ve reaksiyonları, özellikle de metalik elementlerin iyonlarının, oksidasyon redaksiyon tepkimeleri çalışmalarıyla, kimya dalında Nobel Ödülü sahibi oldu.

Elektron transfer reaksiyonları konusunda yaptığı çalışmalardan çokça alıntılar yapıldı, özellikle de metal kompleksler ve kimya endüstrisindeki uygulamaları konusunda. Taube bu çalışmalarında en az 18 büyük keşfe de imza atmıştı.

Taube, 16 Kasım 2005 tarihinde, Stanford, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri’nde vefat etti.

381 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!