Hidrojel Karakterizasyonu için Gereken Adımlar

Hidrojel Karakterizasyonu için Gereken Adımlar

Fotoğraf : ECM hidrojel karakterizasyonu; kimya, malzeme bilimi, fizik, biyoloji ve mühendislik disiplinlerini içeren geniş bir disiplinler arası araştırma grubu gerektirmektedir. Bu multidisipliner yaklaşım Tetris oyunu ile temsil edilmiştir. Kaynak: Dr. Merari Tumin Chevalier.

CÚRAM’daki araştırmacılar, biyomedikal uygulamalar için ekstraselüler matrise benzetilmeye çalışılan hidrojellerin geliştirilmesini sağlayan disiplinler arası bir çalışma yayımlamışlardır.

Ekstraselüler matris (ECM), hücrelerimize yapısal destek sağlayan üç boyutlu bir çimentolama malzemesidir. Bu matrisi taklit eden hidrojeller, düzenlenebilirlikleri ve biyouyumlulukları sebebi ile biyomedikal çalışmalarda giderek çekici hâle gelmektedirler. Bununla birlikte, hidrojel geliştirme ve karakterizasyonu, olağanüstü derecede beceri gerektirdiğinden, disiplinler arası bir yaklaşım gerektirmektedir.

Türünün ilk örneği olan bu derleme, ECM tabanlı hidrojelleri uygun şekilde karakterize etmek ve elde edilen verileri yorumlamak için mevcut araçlar hakkında bilgi sağlamaktadır. Ek olarak, biyomedikal araştırmacılarına malzeme bilimi ve biyotıp arasındaki boşluğu kapattırabilecek bir yol göstermektedir.

Derleme, Matter tarafından yayımlanmıştır.

CÚRAM’ın direktörü ve baş yazar Profesör Abhay Pandit, “Bu derleme yazısı ile, ECM tabanlı hidrojelleri uygun şekilde karakterize etmek adına mevcut araçları eleştirel bir şekilde tartışarak ve elde edilen verileri yorumlayarak kimya, malzeme bilimi ve biyoloji bilgilerini birleştirmeyi amaçlıyoruz. Derleme, gerçekleştirilecek uygulamalar için doğru bir harita önümüze seriyor,” demiştir.

ECM hidrojel geliştirmesi ve karakterizasyonu için çok çeşitli disiplinler arası araçlar gerekmektedir. Bu derleme, sahada çalışan kimyagerlere, malzeme bilimcilere, mühendislere ve biyologlara hitap edecek; ileri düzey lisans öğrencilerine, lisansüstü araştırmacılara, endüstrilere (MedTech, Pharmaceutical ve BioTech) ve ilgili disiplinlerdeki uzmanlara etkili, eksiksiz ve takibi kolay bir kılavuz sağlamaktadır.

Profesör Pandit, “Bu derlemenin etkisi, kronik hastalıklara çözüm üretmek için daha fazla disiplinler arası çalışmayı kolaylaştırma girişimidir. Ayrıca CÚRAM’ın kronik hastalıklarla yaşayan insanların yaşam kalitesini iyileştirme misyonu ile uyumlu bir etkidir. Akademi ve endüstrideki araştırmacılar için başvurulacak bir kaynak ve gelecek nesil malzeme bilimcileri ve mühendisleri için bir ilham kaynağı olacaktır,” demiştir.

Makaleyi görüntülemek için “Biyomedikal uygulamalarda ekstraselüler matris hidrojellerin karakterizasyonu için disiplinler arası bir çalışma” buraya tıklayın.

Kaynak: phys.org

772 Kez Okundu

Tolgahan Özer

14 Şubat 1997 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 2015 yılında ortaöğretimini tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde İngilizce eğitim görmeye hak kazandı. 2016 – 2017 yılları arasında Tema Vakfı'nda çeşitli faaliyetlerde bulundu ve Çanakkale bölgesinde yaklaşık 4000 fidanı ve binlerce meşe palamudunu toprak ile buluşturmaya ön ayak oldu. Sürmekte olan lisans eğitimi içerisinde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü tercih etti. 2018 yılının eğitim döneminde üniversitede bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Genetik Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Moleküler sitogenetik, kanser araştırma ve gıda bilimi ve teknolojileri araştırma laboratuvarlarının yanı sıra analitik kimya laboratuvarında da staj gördü. Kimyaya olan ilgisini ve bilgisini artırmak, yabancı dilini daha kaliteli bir seviyeye taşımak adına, Ocak 2019’da, gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!