Humphry Davy

17 Aralık 1778 de İngiltere de doğmuştur. Davy orta düzeyli bir aileye sahipti. Davy iyi bir eğitim almıştır fakat aynı zamanda  zeki ve meraklıydı. Zamanının birçoğunu aile dostları eczacı-cerrah John Tonkinin evinde geçiriyordu. Erken yaşlarda yazdığı şiir ve kurgular becerilerini gün yüzüne çıkarıyordu. Yazılarında ölüm , metafizik , jeoloji , doğal teoloji ,ve kimya alanlarına yer verdi. Doğayla oldukça ilgiliydi aynı zamanda meraklı bir balıkçı ve taş, maden koleksiyoncusuydu. Davy 16 yaşındayken babası hayatını kaybetti. Babasının ölümünden sonra da  Tonkin ona yardım etti. Davy kimya alanındaki araştırmalarına Lavoiser okuyarak başladı. Davy hızlı bir ilerleme sarf ederek ışığın oluşanları üzerine oluşturduğu bir tezi detaylandırarak el yazısı olarak yazdı. Ve bu tezde ışığın kısmen oksijen gazından oluştuğunu ileri sürdü.

Davy ile ev arkadaşı olarak yaşayan arkadaşı Davies Gilbert, Davy nin bilimsel hayatına büyük katkılar sağlamıştır. Gilbert kütüphane ve iyi donanımlı kimyasal laboratuvarını kullanması için Davy e izin vermiştir. Ve Davy ilk olarak gazlar üzerine çalışmalarına başlamıştır.

Davy hastalığa neden olan özelliğini incelemek için güldürücü gaz olarak da bilinen nitröz oksit üzerinde çalışmıştır. Ve bu çalışma 1798 de Pneumatic İnstitution (Pnömatik Kurumu) nda kimyasal denetçi olarak katılmasına neden olmuştur. 1800 lerde bu çalışmalarını Researches, Chemical and Philosophical (Kimyasal ve Felsefik Araştırmalar) kitabında yayımlamıştır. Bu alanda tanınmasından 2 yıl sonra Davy “Royal İnstitution of Great Britain” Büyük İngilterenin Kraliyet Kurumunda kimya alanında araştırmacı olarak kabul görmüştür.

İlerleyen zamanlarda Davy elektrolitik hücrelerin elektrik üretme özelliklerini ve bu hücrelerin kimyasal uygulamalarını keşfetmiştir. Bu konu üzerinde Count Alesssandro Volta’nın 1800 çalışması üzerinde araştırma yapmıştır. Ve bu araştırmaları sonucunda galvanik piller üzerinde çalışmalara başlamış elektrik enerjisini kullanarak bileşiklerden elementleri ayırmayı başarmıştır.  Elektrokimya alanında çalışmalar yaparak  6 çalışma yayınlamıştır. Bu çalışmalar 1806 yılında Davy tarafından “One Some Chemical Agencies of Electricity” Elektriğin bazı kimyasal ajansları konferansında anlatmıştır. Bu çalışmalar sayesinde Davy potasyum hidroksitten (KOH) potasyum metalini ve kostik soda olarak bilinen sodyum hidroksitten (NaOH) sodyum elementini ayrıştırabilmiştir.

Davy nin elektrolitik aparatları oldukça basittir. Metal elektronlar arasındaki bağlantı için bir güç kaynağı kullandı. Elementleri ayrıştırmak isteyen Davy bileşikleri sıvı içeriğe daldırdı. İlk olarak suda çeşitli bileşikleri çözmeye çalıştı fakat su hidrojen ve oksijene elektroliz oldu. Bu yüzden bileşiklerden elektrik akımı geçirmeden önce cıva ile alaşım hazırlayarak çalışmaya karar vermiştir. Ve bu şekilde Magnezyum Oksitten (MgO) Magnezyum elde edilebilmiştir. Davy elektroliz çalışması sayesinde sodyum, potasyum ve borun keşfini sağlamıştır.

Humphry Davy

Bundan kısa bir süre sonra evlendi ve Avrupa’daki savaşa karşın eşiyle bir Avrupa gezisine çıktı. 1812 yılında laboratuvarda azot triklorürün patlamasından sonra Davy geçici görme bozukluğu geçirdi. Ve bu nedenle Davy yanına önce laboratuvar asistanı olarak işe alınan, ama sonra ünlü bir bilim adamı olan genç Michael Faraday’ı da aldı. Gezisi sırasında klorlu bileşikleri inceledi ve iyot elementinin bulunuşuna yol açan temel bilgileri sağlayan çalışmalar yaptı. Davy tabaklamada ağarlaştırıcı olarak neden klor kullanıldığını ve “Society for Preventing Accidental in Coal Mines”   Kömür Madenlerinde Kazaların Engellenmesi Derneği için araştırmalar yapmıştır. Davy kömür madenleri için emniyetli lambalar icat etmiştir ve lambalara Davy lambaları adı verilmiştir.

Humphry Davy

Madenci Feneri ya da madenciler için güvenlik feneri olarak da bilinen fenerler, mucidi olarak bilinen Humphry   Davynin anısına “Davy Lamps” (Davy Fenerleri, Lambaları) olarak da anılırlar.

Davy 1808 yılında kaynak işlerinde kullanılan elektrik arkını geliştirdi. Hidroklorik asidin kimyasal bileşimini ve klor elementine ilişkin çeşitli önemli gerçekleri buldu.

Bu araştırmaları için Davy birçok ödül ve onur almıştır. Davy aynı zamanda 1812 yılında şövalyelik yapmış ve 1818 yılında baron üyesi olarak seçilmiştir. Davy 1820 yılında kısmi felç geçirmiş ve 29 Mayıs 1829 da İsviçre Cenevre de yaşamını yitirmiştir.

Ele alınmış diğer kitapları;

“Elements of Chemical Philosophy” (1812)  Kimyasal Felsefenin Temelleri

“Elements of Agricultural Chemistry”(1813) Tarımsal Kimyanın Temelleri

“Consolations in Travel” (1830)  Seyahatteki Teselliler

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.