Değersiz Metal Kullanarak Organik Silikon Üretimi İçin Rodyum Temelli Kataliz

Değersiz Metal Kullanarak Organik Silikon Üretimi İçin Rodyum Temelli Kataliz

Bu fotoğraf hareketi kısıtlanmış kompleks Rodyum ve tersiyer aminden oluşan (solda) 260 kez , (sağda) yaklaşık 1,900,000 kez ile desteklenmiş katalizör SiO2 kullanılarak gerçekleşen hydrosilylation’ın fotoğrafıdır. (hydrosilylation : Organik bir bileşik ile silan ilavesi reaksiyonu )

Araştırmacılar kumdan meydana gelen yeni katalizörün, kompleks rodyum ve tersiyer amin, hydrosilylation reaksiyonunu önemli ölçüde arttırdığını bildirdi.

Yeni katalizörün yapısı sağlıktan elektronik endüstrisine değişen alanlarda yüksek talepte olan yeni ve yararlı organik silikon bileşimini yapmak için gereklidir. Bu işlemin önemli bir adımı hydrosilylation (Karbon- Silikon bağlarının oluşumu) ve hızlandırılmış reaksiyonda etkili olduğu bilinen Rodyum temelli katalizörde etkilere odaklanmaktır.

Şuan, Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nden Ken Motokura ve meslektaşları hydrosilylation işleminde önemli ölçüde geliştirilen SiO2‘de kompleks Rodyum ve tersiyer amin olan 3 temel bileşenden oluşan yeni bir katalizör geliştirdiler.

Hareketi kısıtlayan aminin ( Net2) geliştirilmiş katalik aktivite arkasındaki önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Motokura “Gelişim için özel nedenler olmasına rağmen hala belirsizdir. Genelde rodyumdaki elektron transferi tarafından hydrosilylation reaksiyonun hzlandırıldığını ve tersiyer aminin elektron transferi yeteneğini biliyoruz. “ diye açıklıyor. İki etkin noktanın hareketini kısıtladığını bulan önceki araştırma grubunun çalışması geliştiriliyor.

Yeni çalışma sadece Rodyum (% 9) ve aminden (%1’den daha az) çok verimli SiO2 üretimleri gerçekleştiğinde kompleks Rodyum ve amine sahip yapıların olduğunu kanıtlamaktadır.

Özellikle, Amin ve kompleks Rodyumun düzeni katalitik performansını hareketini kısıtlamıştır. Motokura , kısıtlanmanın zamanını tutmanın katalitik aktiviteyi eninde sonunda etkileyen amin ve kompleks rodyumun konumlanmasını etkileyebileceğini söylüyor. Bu keşif tersiyer amin ve kompleks rodyumun yakınlığına bağlı güçlü katalitik aktiviteyi bulan aynı takımın önceki çalışmasıyla aynı anda oluyor.

Gelecekteki çalışmalar için sınırlayıcı faktör rodyumun yüksek maliyetidir. Motokura “ Bu çalışma rodyumun çok düşük yüklemesini başarabileceğini not etmek için önemlidir. “ “ Rodyum için bulduğumuz alternatif yöntemler hassas olacaktır. Şimdiye kadar katalizler ucuz metallerin genellikle düşük aktivite göstermesine dayandırılmıştı.” diyor.

Takımın yeni hedefi aynı yüzeyde rodyum ve temel katalizleerin eşit katalitik performanslarda başarılabilmesi için organik fonksiyon ve değersiz metal kullanarak sinerjik etki üretmektir. Motokura “ Başarılı olursa kimyaya dayandırılmış geliştirilen doğrulanabilir çözücülerin uzun tutulan hedefi gerçekleştirilecektir.” diyor.

Teknik Terim :

✔ Tersiyer Amin: Bir fonksiyonel grubu nitrojen atomu ve 3 tane organik sübstitüente sahip yapı
✔ Organik silikon bağları: Karbon- silikon bağları
✔ Devir Sayısı: Katalitik döngü sırasındaki kimyasal dönüşüm

Kaynak: sciencedaily.com

Okumanızı Öneriyoruz

CRISPR Biyoteknolojisi, COVID-19 Test Pazarını Sarsacak!

Şu ana kadar 170’den fazla COVID-19 tanı testine ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) acil …