igdir-universitesi-arastirma-laboratuvarinda-cihaz-kurulum-ve-laboratuvar-egitimine-baslandi

Iğdır Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Araştırma Laboratuvarı Uygulama Araştırma Merkezin’de Cihaz Kurulum ve Laboratuvar Eğitimine Başlandı.

Laboratuvarda eğitimi alınan Elementel Analiz cihazının kurulumu ve eğitimi, alanında uzman personeller tarafından veriliyor.

Eğitimi alınan cihazın; katı veya sıvı örneklerde bulunan anorganik ve organik maddelerin yapısında bulunan Karbon (C), Hidrojen ( H ), Azot ( N ) ve Kükürt ( S ) ‘ün aynı anda tayinine yönelik bir cihaz olduğu ifade edildi. Elemental Analiz Cihazı ile; Petrokimya Endüstrisi ( yağlar ve türevleri ), Endüstriyel Kimya ( polimer ), Çevre ( toprak, sediment, su )İlaçlar, Protein analizi gibi homojen olan bütün bileşiklerin mikro analizi yapılabiliyor.

Kaynak : haberler.com

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.