İklim Değişikliği Avrupa Elektrik Üretimini Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği Avrupa Elektrik Üretimini Tehdit Ediyor

Avrupa elektrik sektörünün su kaynaklarındaki değişikliklere karşı savunmasızlığı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak 2030 yılına kadar daha da kötüye gidecek. Leiden Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından bu ay Nature Energy’de yayınlanan makale ile bu sonuca ulaşıldı.

Termik elektrik santrallerinde – kömür, gaz ve nükleer santraller de dahil olmak üzere – soğutma amacıyla önemli miktarda tatlı su kullanılmaktadır. Büyük bir gaz güç istasyonu bir dakikada olimpik yüzme havuzunu kullanabilir. Su mevcut değilse veya çok sıcaksa, elektrik santralleri elektrik üretimini azaltmak ya da üretimini tamamen durdurmak zorundadır.

Üretim Baskısı

Son yıllarda, Avrupa’da elektrik sistemleri üzerinde baskı oluşturan giderek artan yoğun ısınma ve kuraklık dönemleri yaşanıyor. Bir enerji santralinin üretimi kesilirse, bu daha güçsüz elektrik santralinden üretim artışı veya yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji ile telafi edilebilir. Ancak uzun süren kuraklık dönemlerinde bu telafi mekanizması yetersiz kalmış ve elektrik kesintileri yaşanmıştır.

Artan Su Sıkıntısı

Dr. Paul Behrens’in liderliğinde, Leiden Üniversitesi’nden bir araştırmacı ekibi, 818 farklı su toplama suyundan su çeken 1.300 elektrik santralı üzerinde analiz yaptı. Araştırmaları, su mevcudiyetinden dolayı hassas elektrik şebekesi bulunan bölgelerin sayısının 2030 yılına kadar önemli ölçüde artacağını gösterdi. Dahası, halihazırda basınç altında olan suyun yanında birçok yeni enerji santrali inşaatı planlanmaktadır. Araştırma, gelecekteki kıtlık riskinin Akdeniz bölgelerinde olduğunu gösterdi. Bu bölgeler; İspanya, İtalya, Güney Fransa ve Yunanistan’dır. Bununla birlikte, Bulgaristan, Polonya ve Almanya’daki Rhine bölgesi de elektrik üretiminde artan bir baskı ile karşı karşıya.

Deniz Suyu ile Soğutma

Dr. Behrens, “Bu kıtlıkların üstesinden gelmenin yolları var” diyor. “Araştırmamız, deniz suyuyla soğutmanın Akdeniz sahillerindeki problemleri önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Ancak bitkilerin tuzlu su kullanımı için donatılması için yatırıma ihtiyaç duyulduğundan daha fazla maliyetli olacak. ” Behrens, AB genelinde soğutma suyunun kullanımını azaltmak istiyorsak, eski, verimsiz elektrik santrallerini kapatıp bunları rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarla değiştirmeliyiz “diye belirtiyor. “Bu, suyun elektrik arzına olan bağımlılığının azalmasına yardımcı olacak ve iklim hedeflerimize ulaşmamızda da yardımcı olacaktır.”

Kaynak: phys.org

653 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!