İlaç kimyagerleri laboratuvar içi 3 boyutlu yazıcı enstrümanlarla ilaç araştırmalarını özelleştiriyor

Polonya Gdarisk Medikal Üniversitesi ‘nde İlaç Kimyası Bölümü’ndeki araştırmacılar ilaç örneklerini hazırlamada kullanılan enstrümanları üretmek için 3 boyutlu yazmaya yönelmiş durumdalar.

Araştırmacılar laboratuvar içinde 3 boyutlu yazarak, enstrümanların maliyetli tedariğine alternatif bir yöntem gösteriyorlar. Buna ilaveten, enstrümanın mikro yapısının özelleşmiş tasarımının ekstraksiyon ve numune hazırlama ile ilgili düşünme tarzını değiştirme potansiyeli de var.  

İlaç çalışmaları için bir filtre 

İlaç kimyasında, emici maddeler, maddedeki molekülleri absorbe etmek için kullanılırlar. Katı faz ekstraksiyonunda kullanılan bu emiciler özel molekülleri incelemede kullanılır. Örneğin bir karışımdan özel ilaç moleküllerini ekstrakte etmek sonrasında çalışma yapmak amacıyla onları suya ilave etmek için.

Sorbent : emici

Sample : Numune

Sorbtion : emme ( karıştırma )

Sample removal : numunenin alınması

Transfer to new tube : yeni tübe transfer

Desorption solvent : Geri emilim çözücüsü

Desorption ( mixing ) : Geri emilim ( Karıştırma )

Extract ready for LC-MS : LC-MS için hazır extrat

Katı faz ekstraksiyon prosesinde emicinin gösterilmesi.( Uçlu muhafaza içinde kremsi dikdörtgen )  Mariusz Belka, Szymon Ulenberg ve Tomasz Bączek.

Prosesten elde edilen bilgi maddenin çevresel analizini sağlamak ve ilaç alma alışkanlıklarını incelemek ya da atık su uzaklaştırmada olduğu gibi istenmeyen kontaminasyonu izlemek için yol göstericidir.

Tipik bir laboratuvarda, emicilerin tedariği dış bir tedarikçiden sağlanır. Emiciler kullanımından sonra sık sık uzaklaştırılıp parçaların yüksek oranda geçişi sağlanır. Gdansk Medikal Üniversitesindeki araştırmacıların önerdikleri metod bu parçacıkların isteğe bağlı 3 boyutlu yazımı metodudur ki bu da sonuç olarak araştırmacılara katı faz ekstraksiyonunun doğası üzerinden daha çok kontrol imkanı vermektedir.

Gdarisk 3 Boyutlu Yazım Prosesi

İlaç Kimyası Bölümü  Termoplastik Elastomer – Polivinil Alkol ( PVA ) Kompozit Malzemesi LAY-FOMM 60 içindeki emicileri 3 boyutlu olarak print etmektedir. Aynı zamanda bir maddeden molekülleri ekstrakte etmek için gereken gözenekleri içermesi  nedeniyle kullanılan lif , POROLAY olarak da bilinir.

Gdansk FDM POROLAY’daki halka şeklindeki emicileri print ediyor sonrasında deiyonize su ve su:metanol (alkol) karışımı içerisindeki yıkama ile PVA içeriğini çözüyor.

3 boyutlu olarak yazılmış emici halkalar , öncesi (a) , yıkama sonrası ( b ). Eppendorf muhafaza tübü içinde emicileri bulundurmak için kullanılmıştır ( c ) ve tipik bir polipropilen emici halkaların karşılaştırması (d)  Fotoğraf Mariusz Belka, Szymon Ulenberg and Tomasz Bączek.

Bu halkalar antidiyabetik ilaç olan Glimepiride’i içeren solüsyona daldırılırlar sonrasında molekülleri incelemek için serbest bırakmak amacıyla suya konulurlar. Toplamda gözenekler ilk solüsyondaki Glimepiridin % 82.24’ü oranında geri kazanılırlar, bu işlemde standart sapma sınırı % 5’ten azdır. Bu sonuç enstrümanların laboratuvar içindeki üretimi için umut vericidir.

Sonuç olarak yazarlar şunu belirtmektedir;

Bu metodun temel avantajları malzemenin düşük maliyeti ( her 5 mm emici LAY-FOMM 60® 0.01 dolardan daha azdır ) ve şeklin özelleştirilebilir olmasıdır ki bu da sadece araştırmacının hayal gücü ve 3 boyutlu printerların yetenekleri ile sınırlıdır.

Londra Koleji Üniversitesi Eczacılık Okulu’na bir ziyaret sırasında 3 BOYUTLU yazım endüstrisi ilk elden bu endüstrinin kişiselleşmiş dozajın üretilmesinde  nasıl kullanılabileceğini öğrenmiştir. Daha fazla 3 boyutlu yazılmış ilaç gelişmeleri 2017 yılında bizler tarafından Maastricht Tıp fuarı’nda görülmüştür.

Gdansk Tıp Üniversitesi’ndeki bu araştırma Analitik Kimya Gazetesi’nde online yayınlanmıştır. Marius Belka , Syzmon Ulenberg ve Tomas Baczek tarafından beraber yazılmıştır.

Kaynak : 3dprintingindustry.com

786 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!