İlkel İnsanlarda Ağrı Eşiği Daha Düşük Olabilir

Fotoğraf : İlkel insan tasviri

Vücudumuzun çeşitli bölgeleri zararlı olan şeylerden etkilendiğinde ağrı ,özelleşmiş sinir hücreleri sayesinde ortaya çıkar.  Bu sinir hücreleri , elektrik uyarılarının başlamasını (beyne ağrı sinyallerinin gitmesini sağlayan ) sağlayan  özel iyon kanallarına sahip . Yeni çalışmalara göre , bu iyon kanallarını ilkel insanlardan kalıtsal olarak alan insanlar ağrıyı daha fazla deneyimliyor.

Yüksek kalitede çeşitli ilkel insan genomları; araştırmacıların ilkel insanlardaki  genetik değişimleri tanımlaması , psikolojik etkilerini araştırma ve günümüzdeki insanlarda ortaya çıkan sonuçlarını görmek için çok uygun. Hugo Zeberg, Svante Pääbo ve meslektaşları;   bu tür değişiklikleri taşıyan bir gene bakarak özellikle Orta ve Güney Amerika aynı zamanda Avrupa’daki bazı insanların, ağrının algılanmasının başlamasına neden olan  iyon kanallarını kodlayan geni ilkel insanlardan kalıtsal olarak aldıklarını buldular.

Yazarlar, İngiltere’deki büyük bir nüfus çalışmasından elde edilen verileri kullanarak, İngiltere’de iyon kanalının ilkel insanda bulunan varyantını taşıyan insanların daha fazla acıyı deneyimlediğini gösteriyor. Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü ve Karolinska Enstitüsü’nde araştırmacı olan baş yazar Hugo Zeberg: “ İnsanların acıyı nasıl hissettiklerine dair en büyük faktör yaşlarıyla ilgilidir fakat  ilkel insana benzer iyon kanallarının  varlığında yaşın önemi yoktur. 8 yaş daha yaşlı halinizle ağrıyı aynı hissedersiniz.  İlkel insanlarda bulunan türdeki iyon kanallarında, yaygın olan  modern türüne göre üç aminoasit farklı. Bir aminoasidin değişimi, iyon kanalının işlevini etkilemiyor. İlkel insandakine benzer türdeki üç aminoasidin değişimi ise günümüzdeki insanlarda yüksek ağrı hassasiyetine neden oluyor.“ dedi.

Moleküler seviyede , ilkel insanlardaki iyon kanalları daha kolay aktive oluyor bu durum kalıtsal olarak düşük ağrı eşiğine sahip insanların nedenini açıklayabilir. Pääbo: “ İlkel insanların ağrıyı daha fazla deneyip deneyimlemediğini söylemek zor çünkü ağrı , beyin ve omurilik tarafından değiştirilmiş. Fakat bu çalışma , ilkel insanların günümüzdeki insanlardan daha düşük ağrı uyarıcı eşiğine sahip olduğunu gösterdi. “ dedi.

Kaynak: sciencedaily

464 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!