Johann Wolfgang Döbereiner

Johann Wolfgang Döbereiner

1820’lerde Johann Wolfgang Döbereiner’in hidrojen ile yaptığı deneyler kimyager JJ Berzelius’a katalizör konseptini geliştirmeye yöneltti. Johann Wolfgang Döbereiner, on yılın sonuna doğru, bromin özelliklerinin klor gazı ile katı iyot arasında yarı yarıya olduğunu buldu. Ayrıca organik bileşik olan furfural’ı keşfetti ve kalsiyum ve magnezyum ayrımını geliştirdi. Kimyasal elementler için periyodik yasayı ön plana çıkaran çalışma ile tanınan bir Alman kimyageriydi.

İlk Yılları

Johann Wolfgang Döbereiner ,  Almanya’nın Hof kentinde 13 Aralık 1780 yılında Johanna Adam Döbereiner’in ve Johanna Susanna Göring’in çocuğu olarak dünyaya geldi.  Eğitimi için pek fırsat bulamadı. 1794 yılında Lutz adlı yerel eczanede çıraklık eğitimine  başladı.Daha sonra  beş yıl boyunca işleri için Almanya’da seyahatler gerçekleştirdi. Hof’a geri döndü ve Clara Knab ile evlendi.

Çeşitli kimyasallar, pigmentler ve uyuşturucular üreten küçük bir işletme kurdu. Bu süre zarfında, Adolph Ferdinand Gehlen’in editörlüğünü yaptığı Neues Berliner Jahrbüch für die Pharmazie’de bu kimyasallar üzerine makaleler yayınlamaya başladı. Johann Wolfgang Döbereiner’in işi birkaç yıl gelişmekle birlikte kişisel entrika ve Napolyon Savaşları nedeniyle geriledi.

Johann Wolfgang Döbereiner, Jena Üniversitesi’nin teknik kolejinde, Gehlen’in tavsiyesi üzerine, davet edildi. Ağustos 1810 yılında , kimya ve eczacılık profesörü oldu ve o yılın Kasım ayında doktora tezini aldı. Birçok bilimsel deney üzerinde çalıştı, özellikle de bilim insanlarını modern periyodik tablo oluşturmaya yönlendiren ilk çalışmalardı. Jena’daki çalışmalarının bir kısmı aslında pratikte tasarımdı. 1812 yılında nişastanın şekere dönüştürülmesi için Kirchhoff’un işlemi ile uğraştı ve biraz daha geç bir tarihte aydınlatıcı gazla deneyler yaptı. Ayrıca, bir grup teknisyene pratik kimya üzerine bir dizi konferans verdi , ekonomistler ve yöneticiler için özel kurslar verdi.

Johann Wolfgang Döbereiner, stokiyometrik çalışmalara da katıldı; bunun için Faraday’dan önce basit galvanik hücrelerin kullanılmasını önerdi ve 1816 yılında bu konuda bir kitap yazdı. Potasyum klorattan oksijen üretiminde bir pirolusitin bir katalizör görevi gördü ve geliştirdiği amonyum klorür mevcudiyetinde amonyum oksalat veya karbonat kullanılarak kalsiyum ve magnezyum ayırmak için bir yöntem elde etti.

Johann Wolfgang Döbereiner, süngerimsi platin ile daha ileri deneyler yaptı, bu da çözeltide platin tuzlarının ayrıştırılmasıyla veya doğrudan ısıya maruz bırakılarak hazırlandı. (Büyük dük, Rusya’daki bağlantılarından elde ettiği kıymetli metalin cömert hediyeleriyle eserinde ona destek verdi.) Pnömatik bir gaz çakmağı (Platinfeuerzeug) oluşturdu; bu hidrojenleme aygıtı, hidrojeni ince bölünmüş platin üzerine çarpmasına neden oldu. 1828 yılında Döbereiner, Almanya ve İngiltere’de bu çakmakların yaklaşık 20.000 ‘inin kullanımda olduğunu yazmış ancak patent almadığı için küçük bir kar elde etti; “Bilimi, para kazanmaktan daha çok seviyorum” dedi. Almanya’nın Jene kentinde 24 Mart 1849 yılında öldü.

Johann Wolfgang Döbereiner

 Diğer Keşifleri 

Johann Wolfgang Döbereiner, oksit ve platin karmaşık tuzlarıyla yaptığı çalışmalara ek olarak, Liebig’in “platin siyahı” olarak adlandırdığı metalin şeklini araştırdı. Bu maddenin kükürtdioksit ve alkol oksidasyonu sürecindeki rolü üzerinde durdu ve kullanımını önerdi. Ham platin siyah ve çinko alaşımını inceltilmiş asit ile parçaladı ve platin, palladyum, iridyum, rutenyum ve osmiyum içeren siyah bir toz buldu; Bu siyah toz, havada ana metalden daha fazla asitler ve alkoller ile daha yoğun reaksiyona girmişti.Seyreltik bir asitte osmiyumunu kolayca oksitledi (daha sonra süblime edilebilir). Daha sonra havadaki doğrudan ısı ile temasa getirildiğinde kıvılcımlar saçarak patladı.

Johann Wolfgang Döbereiner’in kimyaya başlıca katkısı, Mendeleev’in bilinen elementlerin periyodik tablosunun geliştirilmesinde yardımcı olan kimyasal elementlerin ağırlığının incelenmesinin sonucuydu. Döbereiner’in elementlerin birbirleriyle olan ilişkileri konusundaki ilgisi, 1817 yılında başladı. İlk çalışmalarını bazı element grupları içindeki analojiler üzerine kurdu. Örneğin, stronsiyumun eşdeğer ağırlığının kalsiyumun ve baryumun ortalama ağırlığına neredeyse eşit olduğunun farkına vardı, ve alkaliler ve halojenlerdeki diğer üçlüleri araştırmaya devam etti. Üçlü sistemlerini, diğerlerinin nitelikleri, özellikle de özgül ağırlık ve çekim gücü ışığında daha da inceledi. Örneğin selenyumun özgül ağırlığının (ve atom ağırlığının) sülfür ve tellüryumun ortalama özgül ağırlığına ve ortalama ağırlığa eşit olduğu bahsetti. Ayrıca, kimyasal afinitenin yoğunluğunun, klor-brom-iyot ve kükürt-selenyum-tellüryum triadlarındaki tuz oluşturan elementlerin atom ağırlığının artmasıyla orantılı olarak azaldığını, ancak triadlarda alkaliformlaştırıcı elementlerin atom ağırlığı ile arttığını buldu.

Johann Wolfgang Döbereiner, “ağır metal alümform maddeleri” nin adı verilen oksitlerin kurallarını formüle etmede daha az başarılıydı. Bunları, “özgül ağırlık ve atom ağırlıklarının titiz deneysel bir revizyonu” ile kodlamak istedi ancak şüpheli üçlü grup haline getirme ilkesini buldu.

9.591 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!