Kalsiyum Preparatları Bağırsak Poliplerinin Gelişimini Destekliyor!

Kalsiyum Preparatları Bağırsak Poliplerinin Gelişimini Destekliyor

Fotoğraf : Görüntü: Uzaklaştırılmadan önce çekilen saplı kalın bağırsak polipi

Özellikle bayanlarda ve sigara kullananlarda bu tür ilaçlar ve takviye edici ürünler bağırsak kanseri riskini arttırabiliyor.

Chapel Hill (USA) – Bağırsak polipleri, çoğunlukla rektumda adenom olarak adlandırılan yapıları oluşturan bağırsak mukozasının öne doğru çıkıntı yapan kısımlarıdır. Bu poliplerin zararsız türlerinin yanında kötü huylu tümör oluşumunu tetikleyen türleri de mevcut. Yakın zamanda Amerikada yapılan büyük bir çalışma gösterdi ki, uzun yıllar boyunca kullanılan kalsiyum preparatları kanser başlangıcı sayılan bağırsak poliplerinin oluşum riskini arttırıyor. Aynı durum kalsiyum ve D vitamininin birlikte alındığı durumlarda da ortaya çıkıyor. Öte yandan „Gut“ dergisindeki uzmanların yazısına göre, beslenme ile alınan kalsiyum miktarı ile kanser ilişkisine bakıldığında herhangi bir bağlantı bulunmadığı görülüyor. Uzmanlar özellikle kolonoskopi sonucu bağırsağında poliplere rastlanmış kadınları ve sigara kullananları, besin takviye ürünleri ile kalsiyum alımından uzak durmaları noktasında uyarıyor.

Chapel Hill, Kuzey Karolina Üniversitesi´nden Doktor Seth Crockett, aynı zamanda tedavi amaçlı uygulanan kalsiyum ve D vitamini kullanımının da olası risklerinin çok iyi düşünülmesi gerektiğini söylüyor. Kalsiyum ve D vitamini içeren ilaç ve gıda takviye ürünleri osteoporoza karşı sıklıkla kullanılıyor. Bu sebeple, yapılan bu çalışmanın sonuçları toplum sağlığı açısından oldukça önemli. Ancak çalışmayı yapan ekip, sonuçların başka araştırmalarla da desteklenmesi gerektiği görüşünde. Bahsi geçen çalışmaya, yaşları 45 ile 75 arasında değişen ve kolonoskopi ile en az bir polipi alınan 2259 erkek ve kadın katıldı. 3 ile 5 yıl kadar sonra gerçekleştirilecek kontrol araştırmasına kadar, bazı katılımcılara günde 1,2 gram kalsiyum uygulandı. Diğer katılımcıların bir kısmı ise buna ek olarak günde 1000 IU (uluslararası birim) D vitamini alırken, diğer bir kısmı ise sadece D vitamini aldı. Kontrol olarak Placebo grubu kullanıldı. Bu uygulama sürecinin sonunda 3. yıldan 5. yıla kadar belirli aralıklarla hastaların konoskopisine bakıldı.

Yapılan diğer çalışmaların sonuçları ışığında aslında araştırmacılar, katılımcılar tarafından bu iki etken maddenin birlikte alınmasının, polip oluşumunu baskılayıcı yönde etki edeceğini düşünüyorlardı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde sonuçlar bunun tam tersini gösterdi. Uygulama süresince başlangıçta dört katılımcı grupta da polip görülme sıklığı belirli bir farklılık göstermedi. 3-5 yıl sonra ise, yani bu araştırma başladıktan 6-10 yıl kadar sonra, kalsiyum grubu ile placebo grubu karşılaştırıldığında, polip görülme riski kalsiyum grubu için 2,6 kat, kalsiyum-D vitamini grubu için 3,8 kat daha yüksekti. Öte yandan sadece D-Vitamini alan grupta herhangi bir pozitif ya da negatif etki gözlenmedi. Kadınlar ve sigara içen katılımcılar üzerinde yapılan bir diğer veri değerlendirmesinde ise, kalsiyumun daha büyük bir negatif etkisi ile karşılaşıldı. Placebo grubunda bulunan ve beslenme yoluyla fazla kalsiyum alan katılımcılar ile daha az kalsiyum alan gruptaki katılımcılarda, bağırsak poliplerine rastlanması açısından bir farklılık gözlenmedi. Kalsıyumun bağırsak poliplerinin oluşmasına nasıl yardım ettiği ve bağırsak kanseri riskini nasıl arttırabildiği ise henüz gizemini koruyor.

Kaynak : wissenschaft-aktuell.de

1.699 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!