Kar Tanelerinin Simetrisi Buz Kristallerinin Moleküler Yapısının Yansımasıdır

Kar Tanelerinin Simetrisi Buz Kristallerinin Moleküler Yapısının Yansımasıdır

Altıgen şeklinde oluşmuş  su molekülleri, kinetik kontrol altında altı yüzlü kar tanelerine dönüşür.Bu kusursuz buz kristallerinin ölçümleri sonucunda, kar tanelerinin su buharı artışını kontrol eden kinetik parametrelerin buz kristallerinin şeklini oluşturdunu ortaya koymuştur.

Buz gibi belirli kristallerin mikroskopik şekli ve yapıları içindeki belli moleküllerin düzenlenmesi arasındaki bağlantı her zaman tam olarak anlaşılamamıştır. Kristal büyümesi, termodinamik veya kinetik faktörlerden hatta mekanik stres gibi farklı parametrelerden etkilenir.

Son zamanlarda yapılan araştımalar sonucunda ABD Tufts Üniversitesi’nden Mary Jane Shultz ve ekibi, kar tanelerini oluşturan tür olan buzdaki su moleküllerinin düzeninin makroskopik altı-yüzlü kristalleri oluşturduğunu gösterdi.

Kar Tanelerinin Simetrisi Buz Kristallerinin Moleküler Yapısının Yansımasıdır

Ekip altıgen prizma biçiminde olan büyük tekli buz kristallerini üç farklı yüzü açığa çıkaracak şekilde büyüttü: temel yüz (iki altıgen yüz), birincil prizma yüzü (altı dikdörtgen yüz) ve ikincil prizma ( Altı iç dikdörtgen yüz). Her bir yüzü kristalografik ve mikroskopik tekniklerle inceledikten sonra, sıvı sudaki buz kristali büyümesinin su buharı kristal büyümesinden çok farklı olduğunu tespit ettiler.Deneysel ölçümlerin ve teorik modellerin, kar tanelerinin şekli ile düzenleme arasındaki bağlantının üzerinde anlaşamamasının nedeni kristal içindeki su molekülleri olduğu gözlendi.

Kaynak : chemistryworld

Okumanızı Öneriyoruz

Crispr Nedir ve Neden Nobel Ödülünü Kazandı?

Crispr Nedir ve Neden Nobel Ödülünü Kazandı? Hayatımızı değiştirebilecek ödüllü gen düzenleme aracının arkasındaki bilim: …