Kimyagerler Gıda Ürünlerini Saklamak için Antibakteriyel Kaplama Filmi Geliştirdi

Kimyagerler Gıda Ürünlerini Saklamak için Antibakteriyel Kaplama Filmi Geliştirdi

Fotoğraf: RUDN Üniversitesi’nden bir kimyager ekibi, gıda ürünleri için antibakteriyel bir kaplama oluşturdu. Karışım, insan sağlığı için güvenli olan ve ince, toksik olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilen bir film oluşturan iki bileşenden oluşuyor. Film renk ve tat içermiyor ve farklı ürünlerin raf ömrünü 2.5 ila 8 kat artırabiliyor.

RUDN Üniversitesi’nden bir grup kimyager, gıda ürünleri için antibakteriyel bir kaplama geliştirdi. Karışım, insan sağlığı için güvenli olan ve ince, biyolojik olarak parçalanabilen ve toksik olmayan bir film oluşturan bir çift bileşen içeriyor.

Filmin herhangi bir tadı veya rengi yok ve çeşitli ürünlerin raf ömrünü 2.5 ila 8 kata kadar artırabiliyor. Çalışma sonuçları Gıda Paketleme ve Raf Ömrü (Food Packaging and Shelf Life) dergisinde yayınlandı.

Genel olarak gıda ambalajları, polipropilen ve polietilen gibi sentetik polimerlere dayalı kimyasal bileşiklerden üretilir. Bu tür malzemeler çevre için iyi değildir ve doğada yok olması binlerce değilse bile onlarca yıl alır.

Bir gıda kaplaması yiyeceği doğal olarak koruması ve onu kontamine edebilecek herhangi bir toksin içermemesinin yanı sıra kullanıldıktan sonra kalıntı bırakmadan parçalanması da önemlidir.

RUDN Üniversitesi’nde bir grup kimyager, polisakkaritlerden (canlı organizmaların yapı taşları olarak görev yapan doğal makromoleküller) böyle bir kaplama geliştirdi. Polisakkaritler toksik değildir, biyolojik olarak parçalanabilir ve sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Araştırmacılar tarafından önerilen antibakteriyel kaplamalar, alt mantarlarda veya yengeç kabuklarında bulunan kitosan adı verilen bir polisakkarite dayanmaktadır. Kimyagerler özellikle kitosan süksinil sodyum tuzu (SC-Na) ve bir triazol, betain ve kitosan bileşiği (TBC) olmak üzere iki kitosan türevi kullandılar.

İkinci bileşik günümüz antibiyotiklerine benzer antibakteriyel özelliklere sahiptir. Araştırmacılara göre, TBC nanopartikülleri bir matris veya SC-Na ağına girerek ince ve eşit bir film oluşturuyor.

Kendisini oluşturan bileşenlerine kıyasla nispeten daha etkili ve yalnızca çok az miktardaki buhar ve oksijen geçişine izin veriyor.

Deneyler sırasında araştırmacılar, SC-Na ve TBC’nin bire bir oranda kulanıldığında filmin en verimli olduğunu doğruladılar.

“Ticari antibiyotiklere neredeyse benzer olağanüstü antibakteriyel özelliklere sahip toksik olmayan kitosan türevleri elde etmeyi başardık ve bunların film dayanıklılığını ve antibakteriyel özelliklerini artırmak için kullanılabileceğini önerdik.” Andreii Kritchenkov, Kimya Bilimleri Adayı ve Araştırma Görevlisi, İnorganik Kimya Bölümü, RUDN Üniversitesi.

Kritchenkov, “Kaplamamız, yüksek film oluşturma kabiliyetine sahip bir tuz olan SC-Na’ya dayanıyor. Ayrıca toksik değildir ve antioksidan görevi görerek gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatıyor. TBC / SC-Na oranını değiştirerek geliştirilmiş antibakteriyel, koruyucu ve mekanik özelliklere sahip çok işlevli gıda kaplamaları geliştirdik. “diye ekliyor.

Buluşlarını doğrulamak için, araştırmacılar birkaç adet muzu filme yerleştirip 10 gün beklettiler. Deney sırasında, araştırmacılar meyvede C vitamini içeriğini, ağırlığını ve karbondioksit emisyonu konsantrasyonunu ölçtüler.

10 gün sonra, bu parametreler kaplamasız tutulan kontrol grubundaki sonuçlarla karşılaştırıldı. Kaplanan meyvenin sekiz kat daha az C vitamini ve üç kat daha az ağırlık kaybettiği ve “nefes alma” sıklığının 2.6 kat daha düşük olduğu (yani CO2 emisyonlarının azalmasıyla ilgili metabolik süreçler) gözlendi.

Bu özelliklerinden dolayı kitosan bazlı filmler gıda ürünlerini depolamak için kullanılabilir. Filmler kullanıldığında ise çevreye zarar vermeden yok olacaktır.

Kaynak:azom.com

Okumanızı Öneriyoruz

İTÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Bilgehan Bilgiç’in Makalesi PCI Magazine’de

Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve yüksek lisans öğrencisi Mehmet Bilgehan Bilgiç dünyanın ilk antiviral ahşap …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: