Kolin Termik Santralı iptal edildi

kolin-termik-santrali-iptal-edildi

Manisa 1. İdare Mahkemesi, 6 binden fazla zeytin ağacının kesilmesiyle Türkiye gündemine gelen tartışmalı Soma Kolin Termik Santralına ait Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararını nihayet iptal etti. TMMOB’ bağlı Kimya Mühendisleri ve Çevre Mühendisleri Odaları, Ekoloji Kolektifi ve EGEÇEP’in, Yırca’da kurulmak istenen Soma Kolin Termik Santralı projesinin ÇED Olumlu kararının iptali için açtığı davada, proje alanının önemli kısmının zeytinliklerden oluşması ve santral atıklarının zeytinliklere vereceği zarar iptal gerekçesi oldu. Ancak daha önce ÇED Olumlu kararının yürütmesi durdurulmuş olan santral projesi için halihazırda yeni bir ÇED süreci yürütülüyor. Santralın proje alanının Yırca yerine Türkpiyale ve Kayrakaltı mahalleleri seçildikten sonra, geçtiğimiz gün yapılan ÇED Halkın Katılımı Toplantısı da olaylı geçmişti.

ÇED’in her yönü hukuksuz

Davacı kurumlar, santral projesi hakkında tek bir ÇED süreci işletilmesi gerekirken santralın farklı üniteleri için ayrı ayrı ÇED süreçleri yürütüldüğünü, santralın doğaya ve topluma olan etkilerine ilişkin bütüncül bir etki analizi yapılmadığını, yasayla yasaklanmış olmasına karşın projenin zeytinliklerin bulunduğu alana planlandığını belirterek ÇED Olumlu kararının iptalini istemişti.
Kararında, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20’nci maddesinde zeytinlikler için en az 3 kilometre koruma bandı öngörüldüğünü ve zeytincilik sahalarının daraltılamayacağının belirtildiğini anımsatan mahkeme, santral proje alanının 110 parselinin önemli kısmının zeytinliklerden oluştuğunu belirtti. Zeytinliklerle ilgili Bakanlar Kurulu tarafından alınan acele kamulaştırma kararının, Danıştay 6. Dairesi tarafından 16 Aralık 2014’te iptal edildiği de kararda vurgulandı.

Zeytinlikler Yüzünden İptal

Mahkeme, zeytinlik alan üzerine kurulması planlanan termik santral projesinin aynı zamanda 3 kilometre mesafedeki bir alana zeytinliklerin gelişimine mani olacak kimyevi atık bırakıp toz ve duman çıkaracağını vurgulayarak tesisin yapımı ve işletiminde yasal dayanak bulunamadığını belirterek ÇED Raporunu hukuki bulmadı ve ÇED Olumlu kararı iptal etti.

Kanun Değişse İptal Çıkmayacaktı

2014 yılı sonunda 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmak istenmiş, zeytinliklerin etrafındaki 3 kilometrelik güvenlik bandı kuralına istisna önerilmişti. Tasarıda, “Kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri, elektrik üretimine yönelik yatırımlar, petrol ve doğalgaz faaliyetleri” ve daha pek çok faaliyetin istisna kapsamına alınması öngörülmüştü. Kanun tasarısının bu haliyle kabul edilmesi halinde, Manisa 1. İdare Mahkemesi bu kararı alamayacaktı.

Kaynak : birgun.net

287 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!