Küçük Bir Elektron, Evren Hakkındaki Hangi Sırları İçinde Barındırabilir?

Küçük Bir Elektron, Evren Hakkındaki Hangi Sırları İçinde Barındırabilir?

Elektronlar üzerine araştırma yapmak üzere tasarlanan Gelişmiş Soğuk Molekül Elektron EDM (ACME) deneyi, elektronlar hakkında bildiğimizi sandığımız birçok bilgiyi değiştirebilir.

Bir elektronun şekli sorulduğunda, hepimizin aklında canlanan şekil genellikle bir küre oluyor. Fakat ACME deneyinde elde edilen verilere göre bu bilgi, gerçekle uyuşmuyor. Elektron hakkında bunun gibi bilgileri doğrulamak için tasarlanan ACME deneyi, elektron hakkında tüm bilinenleri unutturabilir.

Klasik fiziğe göre elektronun herhangi bir iç yapısı olmadığından, herhangi bir şekil tanımlaması da yapılamaz. Fakat modern fizikte durum böyle değil. Modern fizikte maddenin temel yapı taşları, kuantum alanları olarak belirtilir. Elektronun şeklini, modern fizikte tanımlamak istersek, öncelikle şekil tanımını kuantum fiziğine uyarlamamız gerekir. Şekilleri gözlemlemek için optik cihazlardan yardım alan kuantum fizikçileri, ışık altındaki parçaların verdikleri tepkileri inceleyerek şekil tanımlamasında bulunuyorlar. Bu yöntem ile atomaltı parçacık dünyası keşfedilebiliyor.

Atomaltı parçacıkların dünyasında şeklin karşılığını ışıktan gelen bilgiler alıyor. Işık, salınım yapan elektrik ve manyetik alanın birleşiminden oluştuğu için, maddenin bu elektrik ve manyetik alana verdiği tepki, maddenin kuantum özelliklerini tanımlamakta kullanılıyor.

Bir elektronu, kuantum özellikleri bakımından incelerken klasik fizikteki bazı özellikleri hala kullanılabilir haldedir. Bunlardan ilki parçacık yükü iken, diğeri ise manyetik dipol momentidir. Elektronun şeklini belirlemede en elverişli bilgiyi ise elektrik dipol momenti verir. Elektrik dipol momenti, EDM olarak da adlandırılır. EDM, klasik fizikte ancak konumsal olarak birbirinden ayrı parçacıklar varsa oluşur. Fakat bu durum modern fizikte oldukça farklı.

Modern fizik parametreleri kullanılarak oluşturulan Standart Model, daha önce yapılmış tüm laboratuvar ölçümlerini doğrulasa da antimaddenin egemenliği gibi temel sorulara değinmiyor. Standart Model’in elektronun EDM’si hakkında bulunduğu tahmine göre, bu değer ACME deneylerinde ölçülemeyecek kadar küçük. Fakat ACME, elektronun EDM’sini ölçerken 0’dan farklı bir değer ölçerse, durum nasıl değişir?

ACME deneyinde elektronun EDM’sinin ölçülmesi, yeni ve keşfedilmemiş parçacıkların varlığını kanıtlayacaktır. ACME deneyinin başlangıçtaki amacı da buydu. Bu da şu anki evren anlayışımızı tamamen değiştirebilir. Bir küçük elektronun, evren hakkında bu kadar sırra sahip olması, sizce de çok şaşırtıcı değil mi? ACME deneyi hakkında hazırlanmış kısa videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyerek, bu deney hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

Kaynak : webtekno.com

185 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!