laboratuvar-malzemeleri-havan

Havan

Katı maddeleri küçültüp toz haline getirmeye yaradığı gibi, katı bir maddeyi bir  sıvı içinde ezerek dağıtmaya, böylece çözünmesini kolaylaştırmaya yarar. Cilasız porselen, cam, çelik gibi çeşitli maddelerden yapılır. Dövülecek maddeye uygun havan kullanmak gerekir. Örneğin; boyalar için cam havan uygundur,  çünkü kolaylıkla yıkanabilirler. Taş gibi sert maddeler için ise çelik havanlar uygundur. Havanlar kullanıldıktan sonra hemen yıkanmalıdır.

laboratuvar-malzemeleri-krozeler

Krozeler

Laboratuvarlarda çok sık kullanılan temel araçlardan biridir. Değişik büyüklükte olanları vardır. Krozeler metal, porselen ve süzgeçli krozeler olmak üzere üç gruba ayrılır.

Porselen krozeler

Ateşe dayanıklı kilden yapılmış iç ve dış kısımƖarı sırlanmış malzemelerdir. Gravimetrik analizlerde, kül etme işlemƖerinde kullanılır.

Metal krozeler

En çok kullanılanları nikel, platin ve demirden yapılmış olanlarıdır. Genellikle analiz örneğinin çözünürleştirilmesinde kullanılır.

Süzgeçli krozeler

Camdan ve porselenden yapılmış, alt kısımƖarı süzme işlemine uygun olarak gözenekli yapılmış krozelerdir. Genellikle süzme işlemƖerinde süzme amacıyla kullanılır. 

laboratuvar-malzemeleri-porselen-buchner-hunisi

Porselen buchner hunisi

VakumƖu süzmede kullanılan porselen hunidir.

Kaynak : muhteremogmen.weebly.com

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.