Kimyagerlik Nedir?

kimyagerlik-nedir

Kimyager (Kimya bilimci), Üniversitelerin Fen Fakülteleri’nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcilerdir.

Kimyager (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Görevleri

a} Fizik, organik, inorganik tahlilleri ve biyolojik kimyada yeni ve gelişmiş üretimin ve usullerin tesisini güden araştırma projelerini planlamak,
b} Kimya maddelerinin kimyasal karışımı, özellikleri ve muhtemel değişiklikleri konusunda araştırma, geliştirme, test, tecrübe ve tahlil işlerini yapmak,
c} Maddelerin esas özelliklerini hücre, molekül, atom yapılarını ve bunların ne yolda değiştirilmesi, mevcut maddeler için yeni kullanılma imkanları bulunması ve üretim metotlarının ıslahı için bilinen kanun, prensip ve metotlarını uygulamak,
d} Ham ve mamul maddelerin kalite bakımından kontrolü ve tahlili gibi sınai problemlere, bilinen kanun, prensip ve metotları uygulamak
e} Üretimin standartlara uygunluğunu tespit etmek için kontrol standartları, aletler,teknikler geliştirmek ve değerlendirmek, yetersizlik nedenlerini tespit etmek için test bilgilerini değerlendirmek ve düzeltici tedbirler teklif etmek,
f} Muntazam araştırma ve geliştirme projeleri için tavsiye niteliğinde teknik raporlar hazırlamak,
g} Kimyevi araştırmalarda ilgili kayıtları tutmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kaynak : tr.wikipedia.org, isvemeslekler.blogspot.com.tr

314 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!