Lazer Işığı Altında Hücre Kimyası

Görsel: Araştırmacılar hücre içindeki bir noktaya lazer ışını göndermektedirler ve bu ışın hücresel moleküller ile etkileşerek yansıma yapmaktadır. Moleküler parmak izi (Raman spektrumu) olarak adlandırılan bu yansımanın yakalanarak hücre kimyasının gözlemlenmesi olayına Raman mikrospektroskopisi denmektedir. Kaynak: Stony Brook Üniversitesi

Raman mikrospektroskopisi, materyallerin ve biyolojik örneklerin moleküler parmak izlerinin ortaya çıkarıldığı bir laboratuvar tekniğidir. Bunun ile birlikte, bugüne kadar flüoresan ışık bu tekniğin etkili bir şekilde uygulanmasını engellemiş ve kullanımını sınırlamıştır. Stony Brook Üniversitesi, Deniz ve Atmosfer Bilimleri Fakültesi (SoMAS) profesörlerinden Gordon Taylor ve meslektaşları örnek analizinde flüoresan ışığı baskılayan fotokimyasal bir teknik geliştirmişlerdir. Bu yeni teknik, her bir hücredeki kimyasal dağılımların daha verimli ve yüksek oranda çözümlenmiş araştırmalarına kapı açabilecek potansiyeldedir. Araştırma, Scientific Reports dergisinde yayımlanmıştır.

Biyokimyada hücreden hücreye ve hücre içi varyasyonları karakterize etmek; çevresel biyoloji, antibiyotik keşifleri, hücre biyolojisi, insan gelişimi ve kanser gibi geniş bir alandaki araştırmaların mekanik anlayışı için kritik öneme sahiptir. Lazerli Raman mikrospektroskopisi, tek bir hücrede bile moleküler dağılımların etkin bir şekilde gözlemlenmesi adına kullanılabilecek birkaç araçtan biridir.

Taylor ve ekibi, bu tekniğin, biyolojik örneklerin ortaya çıkardığı analitik zorlukların üstesinden nasıl geldiğini ve lazerli Raman mikrospektroskopisi tartışmaları için mecazi olarak “flüoresan perdeyi ortadan kaldırdıklarını” göstermektedirler. Bu yöntem ile birlikte izotopik çizgilerin hücresel asimilasyonunu takip edebilmek, hücre içi biyokimyasal değişiklikleri belgeleyebilmekte ve çeşitli çevresel örnekleri analiz edebilmektedirler.

Gordon “Daha öncesinde, araştırdığımız örnekleri Raman mikrospektroskopisi ile analiz etmek imkânsız olmasa bile hayli zor idi. Ortaya çıkardığımız yeni teknik, birçok çeşit hücresel araştırma için ezber bozan bir teknik olabilir,” demiştir.

Araştırmacılar şu ana dek fitoplankton (mikroalg) büyüme oranlarındaki hücreden hücreye değişimleri incelemek, fitoplankton hücrelerinde viral enfeksiyonları gözlemlemek, deniz bakterilerinden mikrobiyal avcılara olan besin maddelerinin hareketlerini izlemek ve deniz planktonu örneklerindeki mikroplastik partikülleri tanımlamak, saymını yapmak gibi birçok hücresel durumu analiz etmek için bu tekniği kullanmışlardır.

Makaleyi görüntülemek için “Flüoresan Perdeyi Ortadan Kaldırmak: Raman Mikrospektroskopik Analizler İçin Flüoresan Işığın Baskılandığı Yeni Bir Teknik” buraya tıklayın.

Kaynak: phys.org

Author

14 Şubat 1997 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 2015 yılında ortaöğretimini tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde İngilizce eğitim görmeye hak kazandı. 2016 – 2017 yılları arasında Tema Vakfı'nda çeşitli faaliyetlerde bulundu ve Çanakkale bölgesinde yaklaşık 4000 fidanı ve binlerce meşe palamudunu toprak ile buluşturmaya ön ayak oldu. Sürmekte olan lisans eğitimi içerisinde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü tercih etti. 2018 yılının eğitim döneminde üniversitede bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Genetik Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Moleküler sitogenetik, kanser araştırma ve gıda bilimi ve teknolojileri araştırma laboratuvarlarının yanı sıra analitik kimya laboratuvarında da staj gördü. Kimyaya olan ilgisini ve bilgisini artırmak, yabancı dilini daha kaliteli bir seviyeye taşımak adına, Ocak 2019’da, gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı.