Metanol Çevremizdeki Havadan Üretiliyor

Metanol Çevremizdeki Havadan Üretiliyor

Metanol, günümüzde doğal gazın yüksek sıcaklıkta hidrojen gazı ve karbonmonoksit haline dönüştürülmesi ile üretilmektedir ki bu yöntem buhar reformasyonu ve metanol sentezi olarak bilinen pahalı ve yoğun enerjili proseslerdir. Ancak Cardiff Kataliz Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, düşük sıcaklıkta oksijen ve hidrojen peroksit kullanarak basit katalizlerle metandan metanol üretebildiler. Elde edilen bulgular Science dergisinde yayınlandı ve Dünya genelinde daha temiz endüstriyel işlemler için büyük önem taşıdığı dile getirildi.

Cardiff Kataliz Enstitüsü müdürü Profesör Graham Hutchings’e göre ‘Metanol üretimi için daha verimli bir yol arayışı yüz yıllık bir süreçtir. Ürünümüz oksijeni –çevremizdeki havadan ücretsiz olarak alınan- verimli bir şekilde daha az enerji ve daha düşük sıcaklıkta hidrojen peroksit ile birleştirir. Zaten titanyum oksit tarafından desteklenen altın nanoparçacıkların metanı metanol’e dönüştürebildiğini gösterdik. Ticarileştirilmesi zaman alacaktır ancak fosil yakıt kaynaklarımızın azalması sebebiyle doğal gaz rezervlerinin korunması büyük bir öneme sahiptir.’

Günümüzde küresel doğal gaz üretimi yılda 2.4 milyar ton ve bunun %4’ü (yaklaşık 100 milyon ton) atmosfere yayılıyor. Cardiff Kataliz Enstitüsü’nün doğal gaz kullanımına olan yaklaşımı, CO2 emisyonunu azaltan ‘atık’ gaz olmasıdır. Amerika’da şimdilerde kaya (shale) gazına geçiş gündemdedir. Yaklaşım, bu gazın sıvılaştırılarak kullanımı ve böylece kolaylıkla taşınması için uygundur.

Louis J. State Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği Profesörü ve Catalysis Today’in Genel Yayın Yönetmeni Dr. James J. Spivey’a göre ‘Bu araştırma, bilimsel ve endüstriyel topluluklar için fazlasıyla önemlidir. Kaya (shale) kaynaklarımızın metanol gibi daha değerli ara ürünlere dönüştürülmesi, kimyasal ara ürünler konusunda yeni bir rota sağlamaktadır.

Cardiff Kataliz Enstitüsü, bilim konusunda dünya çapında ünlüdür. Enstitü, yeni katalitik süreçler geliştirmek ve katalizör kullanımını artırmak için endüstri ile birlikte 21. yüzyıl teknolojisi ile çalışmaktadır.

Kaynak: sciencedaily.com

Okumanızı Öneriyoruz

Yeni Keşif ile Daha Güçlü Çevre Dostu Beton Geliştirilebilir

Japonya’da hizmet dışı bırakılmış bir nükleer santralin kalın beton duvarlarında Roma beton deniz bariyerlerinin 2.000 …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: