Odunun Adli Kimyasal Analizi Yasadışı Tomrukçuluk İle Mücadeleyi Kuvvetlendirebilir

Odunun Adli Kimyasal Analizi Yasadışı Tomrukçuluk İle Mücadeleyi Kuvvetlendirebilir

Yasa dışı tomruk problemi ile baş etmek,bir odun parçasının kökenini söylemek neredeyse imkansız olduğu için zorlayıcıdır. Şimdi Oregon’daki araştırmacılar,odun parçasının kökenini her zamankinden daha küçük bir bölgeye indirgemek için bir ağaç numunesinin kimyasal parmak izini kullanan bir teknik geliştirdiler.

Soyu tehlikede olan ağaç türleri veya ağaç popülasyonları Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Flora Türleri (CITES) Uluslararası Ticaret Sözleşmesi ve ABD Lacey Yasası tarafından korunmaktadır.Bu korumanın bir sonucu olarak ithal bir odunun türlerini ve coğrafi kökenini belirten belgelere sahip olması gerekir. Ne yazık ki, bu belgeler genellikle sahte veya yanlış olduğundan, ithal odunun tanımlanması için hızlı ve doğru bir yöntem kolluk kuvvetleri için kritik öneme sahiptir.

Mikroskop altında belirli bir türe ait odun ayırt edici özelliklere sahiptir ancak nereden geldiğini söylemek neredeyse imkansızdır. Bu, yalnızca belirli popülasyonların korunduğu türler için (örneğin belirli ülkelerdeki veya büyük derecede korunan türler için) bir sorundur. Bu sorunu çözmek için USDA Orman Servisi Pasifik Kuzeybatı Araştırma İstasyonu’ndan Dr. Richard Cronn önderliğindeki bir grup araştırmacı Douglas köknar ağacının (Pseudotsuga menziesii) yıllık büyüme halkalarındaki molekülleri analiz etmek için kimyasal parmak izi teknikleri uyguladı.Bu teknik ile birlikte yaygın bir alanda bulunan ve ekonomik açıdan önemli olan Douglas köknar ağaç türlerinin iki ayrı popülasyonundan olan odunları başarıyla ayırt etti.

Bu analizin sonuçları, Bitki Bilimlerinde Uygulamalar adlı dergide yayınlandı.Ekip,Oregon Kıyısı ve Cascade Sıradağlarına komşu tepelerde yetişen Douglas Köknarlarının kimyasal varlığını ve bolluğunu ölçmek için DART-TOFMS  (gerçek zamanlı ve uçuş zaman kütle spektrometresinde doğrudan analiz) adlı bir teknik kullandı. Kimyasal tarama için 15 saniye içinde hazırlanabilen küçük bir odun numunesi gerekiyor.188 farklı ağacın moleküllerinin karşılaştırılması sonucunda,Cronn ve ekibi yüzde 70-76 doğruluk oranıyla ağaçların kökenini söyleyebildi. Teknik, yakından ilişkili türlerin veya farklı ülkelerdeki aynı türdeki popülasyonlarının ayırt edilmesi için daha önce kullanılıyordu ama bu, DART-TOFMS’in bu tür küçük mesafelerdeki örnek kaynaklarını tanımlamak için kullanıldığı ilk seferdir.(100 KM’den az mesafede)

Odunun kimyasal parmak izlerinde neredeyse 950 molekül tespit edildi. Çoğu bileşik tanımlanamamış olmasına rağmen, bazı bileşikler diğer kozalaklı ağaç türlerinden bir molekül veritabanıyla karşılaştırarak tespit edilebilir. Maalesef bu bilinmeyen moleküllerin çoğu, iki bölgedeki odunlardan farklı olan kimyasal parmak izindeki bu değişimlerin neden gerçekleştiğini anlamayı zorlaştırdı.” Douglas köknar ağacı Kuzey Amerika’nın en önemli yapısal kereste ağacı olabilir, ancak odun kimyası hakkında daha fazla şey öğrenmeliyiz. ” dedi Dr.Richard Cronn.

Odunun Adli Kimyasal Analizi Yasadışı Tomrukçuluk İle Mücadeleyi Kuvvetlendirebilir

  • Douglas Köknar Ağacı.Süs çam ağacı ticaretinde de kullanılmaktadır

Kereste üretiminde, ağaç gövdesinin ortasındaki daha eski, daha koyu öz odunlar özellikle değerlidir ve çalışmada araştırılan bu odundur. Ekip, 1986’dan 1988’e kadar büyüyen örneklerin hepsi arasında paylaşılan en eski üç yıllık büyüme yüzdesini analiz etti. Üç yılın arasında kesin bir farklılık bulamamış olsalar da, aşırı hava olaylarının, bazı yıllık halkaların kimyasal parmak izleri arasında daha çarpıcı farklılıklara neden olabileceği ve daha kapsamlı örneklemenin gerekli olduğu sonucuna vardı.Bu çalışma üzerine yoğunlaşan Cronn ve ekibi,Douglas köknar ağaçlarının kimyasal parmak izindeki farklılıkların popülasyonlar arasındaki genetik farklılıklardan, çevresel farklılıklardan veya ikisinin bir kombinasyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını keşfetmeye çalışıyorlar. Bu soruyu cevaplamak için, farklı ortamlarda ekilmiş özdeş genetik kökene sahip ağaçları karşılaştıracaklardır. Her bir sonuç orman araştırması için yeni fırsatlar sunacak.‘’ Odun kimyasal profilleri öncelikle çevre tarafından belirlenirse, bu tekniği bir ağacın büyüdüğü ortamı tahmin etmek için kullanabiliriz. Kimyasal profiller ağırlıklı olarak genetik tarafından belirlenirse, bu tür bir analiz genetik farklılıkların belirlenmesinde hızlı bir şablon olarak kullanılabilir.’’ Dedi Dr.Richard Cronn.

Cronn, Douglas köknarındaki bu çalışmanın gelecekte daha geniş bir ağaç yelpazesini korumak için kullanılmasını umuyor.’’ Odun Adli Bilimi topluluğu, bölgede bol miktarda bulunan bu ağaçtan öğreneceklerimizi alacak ve yasadışı kütüğün hedefi olan sert ve yumuşak ağaç türlerini koruma çabalarının odağı üzerine uygulayacağını umuyoruz.’’ Dedi.

Kaynak : forensicmag.com

Okumanızı Öneriyoruz

Antimikrobiyal Direnç

  Antimikrobiyal ilaçların kötüye kullanımının sağlık hizmetlerine yönelik tehdidi hala ortadan kalkamadı. Bakteriyolog Alexander Fleming, 1945 …