Opioid Kullanımı, Sağırlığa Neden Oluyor

Opioid Kullanımı, Sağırlığa Neden Oluyor

Fotoğraf : İç kulak anatomisi, Blausen Medical 2014 Tıp Galerisi, doi: 10.15347/wjm/2014.010.

Rutgers Tıp Fakültesi ve New Jersey Zehir Kontrol Merkezi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre iç kulaktaki opioid reseptörleri kısmi veya tam işitme kaybına neden olabiliyor.

Dr. Alexander Mozeika, “Ototoksisite veya kulak zehirlenmesi, opioid maruziyetinin bilinen bir komplikasyonudur ancak bu duruma neden olan mekanizma net değildir.” dedi.

“Her ne kadar geçmişte yapılan araştırmalarda ototoksisitenin eroin ve oksikodon kullanımı ile bağlantılı olduğu ileri sürülse de yeni araştırmalarda bu durumun opioidlerin bir etkisi olduğu da görülüyor.”

Araştırmada opioid kullanımı ile işitme kaybı dereceleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için New Jersey Zehir Kontrol Merkezi’nden alınan 1999-2018 verileri incelendi.

Opioid kullanımının kulakta sebep olduğu toksisiteden kaynaklanan tam veya kısmi işitme kaybı ya da kulak çınlaması yaşayan 41 hasta belirlendi.

Bu hastaların yarısından fazlasının eroin, bir kısmının oksikodon, metadon ve tramadol kullandığı, yüzde 88’inin ise yalnızca bilinen bir maruziyeti olduğu belirlendi.

Çoğu hastanın her iki kulağının da etkilendiğini bildirdiği, 12 kişide sağırlık, 15 kişide kısmi veya tam işitme keskinliği kaybı, 10 kişide kulak çınlaması ve kalan dört kişide farklı semptomlar yaşandığı da not edildi.

Bazı hastalarda işitme duyuları geri kazanılmışken diğerlerinde kayıp kalıcı olmuştur. Hastaların yüzde 21’inin hastaneden taburcu olduklarında işitme duyularında hiçbir iyileşme olmadığı gözlemlenmiştir.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Lewis Nelson, “İç kulağın hassas yapıları, oksijen kaynağı yetersiz ise yaralanmalara ve opioid gibi toksinlerin doğrudan etkisine çok duyarlıdır.” dedi.

“Hayvanlar üzerinde yapılan çalışma sonuçları da bu çalışma sonuçlarına paraleldir. Yani herhangi bir opioid, işitme kaybına neden olabilir.”

“Bunun nedeni, iç kulakta anatomik olarak yerleşik opioid reseptörlerine veya bağlanma bölgelerine sahip olmamız olabilir. Bunları etkinleştirmek, bazı hastalarda bu hasarı tetikleyebilir.”

Araştırmacılar sonuç olarak sağlık çalışanlarının işitme kaybı olan bir hastayı değerlendirirken opioid kullanımının olası etkilerinin farkında olmasının önemine vurgu yaptılar.

Araştırma, Journal of Medical Toxicology dergisinde yayınlandı.

Kaynak: sci-news.com

Okumanızı Öneriyoruz

Beyindeki Polimer Nanopartiküller

Fotoğraf: Damardan enjekte edilen polimer NP’ler kan damarlarında (beyaz sinyal) dolaşır ve 48 saatlik zebra …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: