Ördekler İnsan Dokunuşunu İncelemek için Araştırmacılara Eşsiz Bir Fırsat Sunuyor

Ördekler İnsan Dokunuşunu İncelemek için Araştırmacılara Eşsiz Bir Fırsat Sunuyor

Fotoğraf: Embriyonik ördek gagası derisinin açık renkli bir mikroskop görüntüsü, duyusal nöronları etiketlemek için Tujl antikorları ile lekelendi.

Bir ördek (veya bir kaz veya bir kuğu gibi) yürürse, görmeden veya koklamadan çamurda yiyecek bulabilir. Bu su kuşlarının gagaları,  avuçlarımızdaki hassas cilde çok benzeyen bir ciltle kaplıdır ve çamurlu, bulanık sularda bu şekilde yiyecekleri hissedebilirler. Sale Bagriantsev, Eve Schneider ve Yale Üniversitesi’nden Evan Anderson, dokunma hissimizin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için ördek derisini araştırıyorlar.

Bagriantsev, “Gördüğümüz, tattığımız ve kokladığımız şeyler hakkında çok şey biliyoruz, ancak dokunmanın moleküler düzeyde nasıl çalıştığı hakkında pek bir şey bilmiyoruz” diyor.

Dokunma mekaniği hakkındaki görüşlerini, 2-6 Mart 2019 tarihlerinde Baltimore, Maryland’de yapılacak olan 63. Biyofizik Derneği yıllık toplantısında sunacaklar.

İnsanlar, fareler ve ördekler gibi omurgalılarda dokunma için önemli olduğu tespit edilen ve Piezo2 olarak adlandırılan tek bir molekül vardır. Piezo2 molekülü hakkında bildiklerimizin çoğu farelerde yapılan araştırmalardan öğrenildi. Ancak bir farenin derisi çoğunlukla avuç içi ya da dudaklarımızdaki tüysüz derinin aksine, saçlarla kaplıdır. Bagriantsev ve meslektaşları, gagaları bizimki gibi tüysüz bir ciltle kaplı ördekler üzerinde çalışmaya başladı. Bu da insan dokunuşunu öğrenmelerini sağladı. Ördekler, kazlar ve kuğular su kuşları arasında benzersizlerdir, çünkü yedikleri yemek konusunda seçicidirler ve özel gagaları olmadan bunu yapamazlar.

Teması algılamaktan sorumlu nöron kümelerinin, insanlarda ve primat avuçlarında olduğu gibi ördek gagalarında da benzer yoğunlukta bulunduğunu buldular. Kurbağa yavrularının bulanık sularda kıpır kıpır kıpırdanmalar gibi küçük kuvvetler, nöronların ördeğin gagasında gerilmesini sağlar, sonrasında Piezo2 molekülü açılır ve iyonları nöronun içine sokar. Yeterince iyon girdiğinde, nöron ateş eder ve beyine yakınlarda hareket olduğunu söyleyen bir sinyal gönderir. Bagriantsev ve meslektaşları, ördek Piezo2’nin, fare Piezo2’ye kıyasla daha uzun süre açık kalarak nöronlara daha fazla iyon girmesine izin verdiğini buldu. Bu küçük fark dokunmaya karşı muhtemelen ördek gagasının, farenin pençesinden daha duyarlı olmasına izin verir.

Bagriantsev, “Ördekler, çoğu omurgalı hayvanın normalde sahip olduğu şeyi çok daha aktif bir şekilde kullanıyor gibi görünüyor” diyor.

Piezo2 muhtemelen temasla ilgili bulunan tek molekül değildir. Piezo2’siz fareler dokunsal eksikliklere sahiptir, ancak yine de dokunmayı tespit edip dünyayı yönlendirebilirler, bu nedenle ilgili başka moleküller de olmalıdır. Bagriantsev ve meslektaşları, ördeklerin gagalarının, dokunma hissinde rol alan diğer molekülleri ortaya çıkarmalarına yardımcı olacağını umuyorlar.

Kaynak: phys.org

169 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!