Plastik Atıklar Sucul Ekosistemlerde Kimyasal Alışverişe Etki Eder

Plastik Atıklar Sucul Ekosistemlerde Kimyasal Alışverişe Etki Eder

Sucul habitatların kirlenmesi bu ekosistemler için bir sorun teşkil etmesinden dolayı , plastik atıklarla çevre kirliliği giderek daha önemli hale gelmiştir.

Bununla birlikte, plastik atıkların dolaylı etkilerinin de , büyüme hızı, doğurganlık ya da yaşam süresi gibi hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu bulunmuştur. Kimyasal etkileşim, örneğin predasyonun  önlenmesi için suda yaşayan organizmalar için çok önemlidir. Planktonik su bitkisi Trofik seviyeler arasında önemli bir ilişki  olan Daphnia (Crustacea), mevcut tahmin riskini değerlendirmek ve indirgenebilir bir  savunma oluşturmak için bilgi taşıyıcı   kimyasallarına (kairomonlar) dayanmaktadır. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polietilen tereftalattan (PET) oluşan plastik atıklar; Notonecta glauca ve plastik atıklara mağruz kaldığında , Daphnia  Lonicephala daki savunmalarını düşürür. Daphnia Longicephala, kairomon şartlandırılmış ortama maruz kalması ile  vücut uzunluğu, vücut genişliği ve ilkelleşmeye kadar geçen süre dahil olmak üzere tüm savunma mekanizma özelliklerinde zayıflama gösterir. Kairomonların yokluğundaki plastik atıkların savunma özellikleri üzerinde etkisi olmamıştır. O anki avlanma riskine hemen savunmasını ayarlayabilmek hayati olduğundan, herhangi bir yanlış algılama geniş kapsamlı ekolojik sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, plastik atıkların çevre düzeyinde ortaya çıkabilen organizmalar üzerinde dolaylı etkileri olabilmektedir.

Kaynak : nature.com

498 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!