Plastik Atıklar Sucul Ekosistemlerde Kimyasal Alışverişe Etki Eder

Sucul habitatların kirlenmesi bu ekosistemler için bir sorun teşkil etmesinden dolayı , plastik atıklarla çevre kirliliği giderek daha önemli hale gelmiştir.

Bununla birlikte, plastik atıkların dolaylı etkilerinin de , büyüme hızı, doğurganlık ya da yaşam süresi gibi hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu bulunmuştur. Kimyasal etkileşim, örneğin predasyonun  önlenmesi için suda yaşayan organizmalar için çok önemlidir. Planktonik su bitkisi Trofik seviyeler arasında önemli bir ilişki  olan Daphnia (Crustacea), mevcut tahmin riskini değerlendirmek ve indirgenebilir bir  savunma oluşturmak için bilgi taşıyıcı   kimyasallarına (kairomonlar) dayanmaktadır. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polietilen tereftalattan (PET) oluşan plastik atıklar; Notonecta glauca ve plastik atıklara mağruz kaldığında , Daphnia  Lonicephala daki savunmalarını düşürür. Daphnia Longicephala, kairomon şartlandırılmış ortama maruz kalması ile  vücut uzunluğu, vücut genişliği ve ilkelleşmeye kadar geçen süre dahil olmak üzere tüm savunma mekanizma özelliklerinde zayıflama gösterir. Kairomonların yokluğundaki plastik atıkların savunma özellikleri üzerinde etkisi olmamıştır. O anki avlanma riskine hemen savunmasını ayarlayabilmek hayati olduğundan, herhangi bir yanlış algılama geniş kapsamlı ekolojik sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, plastik atıkların çevre düzeyinde ortaya çıkabilen organizmalar üzerinde dolaylı etkileri olabilmektedir.

Kaynak : nature.com

İlkokul eğitimini Ankara’da, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği’ne girdi. Lisansını tamamladıktan sonra yerli ve yabancı sermayeli tekstil üretim firmalarında görev aldı. Yurt dışında bilfiil 5 sene ve üstü kendisine ait firmasında ithalat ve ihracat konuları da dahil olmak üzere yöneticilik yaptı. Halen tekstil, otomotiv ve çelik sektörüne dayanıklı özel kauçuk üretim ve teknolojisinde aktif rol oynamaktadır.
×
İlkokul eğitimini Ankara’da, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği’ne girdi. Lisansını tamamladıktan sonra yerli ve yabancı sermayeli tekstil üretim firmalarında görev aldı. Yurt dışında bilfiil 5 sene ve üstü kendisine ait firmasında ithalat ve ihracat konuları da dahil olmak üzere yöneticilik yaptı. Halen tekstil, otomotiv ve çelik sektörüne dayanıklı özel kauçuk üretim ve teknolojisinde aktif rol oynamaktadır.